Viser 1 til 10 af totalt 32 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm

22. december 2020

Definitionen af børsnoteret virksomhed

Både ISA og IESBA’s Etiske regler indeholder skærpede regler for revision og rapportering for børsnoterede virksomheder, men fortolkningen heraf er ikke enslydende. Dette notat fra Revisionsteknisk Ud...

Revision Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm

20. maj 2020

ISA 540 – forøgede krav til revisor

Ajourføringen af ISA 540 øger kravene ved revision af regnskabsmæssige skøn betragteligt og dermed også kravene til virksomhedernes dokumentation og registrering.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm

13. december 2019

Ophævelse af REVU’s udtalelse om ”Revisors erklæring om resultatforventninger i et børsprospekt”

Idet der ikke længere er krav om revisors erklæring om resultatforventninger medtaget i et børsprospekt, ophæves REVU’s udtalelse herom.

Revision Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm

06. november 2018

Ny udtalelse fra REVU om yderligere krav, der gælder i Danmark

Hermed offentliggøres Revisionsteknisk Udvalgs nye udtalelse om yderligere krav, der gælder i Danmark ved afgivelse af de mest almindelige erklæringer. Samtidig tilbagekaldes de tre bilag til internat...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

09. juli 2018

REVU’s udtalelse om selskabsretlige erklæringer

Hermed offentliggøres REVU’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer vedrørende selskabsretlige forhold.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Andre erklæringer med sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

05. juli 2018

REVU’s udtalelse - proforma finansielle oplysninger i prospekter ​

Hermed offentliggøres REVU’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæring om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt.

Revision Revision og erklæringsopgaver Andre erklæringer med sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer PIE mm

18. juni 2018

REVU’s udtalelse om udvidet gennemgang

Hermed offentliggøres REVU’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang.

Revision Revision og erklæringsopgaver Udvidet gennemgang REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

24. marts 2018

REVU mener: Rapportering om ledelsesansvar ved overtrædelse af reglerne for indberetning af reelle ejere

Skal revisor rapportere om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang, når en virksomheds ledelse enten ikke har indberettet oplysninger eller har indberettet fejlag...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Udvidet gennemgang REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

22. november 2017

REVU’s udtalelse om implementering af kravene i artikel 10 i EU-forordning 537/2014

REVU's udtalelse om implementering af kravene i artikel 10 i "EU-forordning 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden” er relevant ved afgivel...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision REVUs udtalelser og REVU mener mm PIE mm

27. oktober 2017

HØRING: REVU’s udtalelse om implementering af kravene i EU-forordningen

Som følge af, at kravene i artikel 10 i ”EU-forordning 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden” (”forordningen”) er trådt i kraft, har REVU ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Høringer REVUs udtalelser og REVU mener mm

Historisk