Viser 1 til 10 af totalt 35 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver Review

06. november 2018

Ny udtalelse fra REVU om yderligere krav, der gælder i Danmark

Hermed offentliggøres Revisionsteknisk Udvalgs nye udtalelse om yderligere krav, der gælder i Danmark ved afgivelse af de mest almindelige erklæringer. Samtidig tilbagekaldes de tre bilag til internat...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

14. december 2017

Opdateret erklæringsbekendtgørelse i 2018

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en opdateret erklæringsbekendtgørelse med en række vigtige ændringer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer

28. juni 2017

Opdaterede internationale standarder

Hermed offentliggøres de opdaterede internationale standarder med indarbejdede tilpasninger som følge af IAASB’s løbende ajourføring af standarderne og den ændrede terminologi som følge af ændringerne...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed Erklæringer

14. oktober 2015

Kritisk høringssvar på ED fra IAASB om klienters lovovertrædelser og mistanker herom

FSR - danske revisorers høringssvar om ED “Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance with Laws and Regulations” udtrykker en generel skepsis over for nødvendigheden af dette projekt i k...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Høringer

Historisk

12. august 2015

Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance with Laws and Regulations

IAASB har udsendt et forslag til ændringer i diverse ISA vedrørende revisors reaktion i situationer, hvor revisor konstaterer manglende eller mulig manglende overholdelse af lov eller øvrig regulering...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed

Historisk

22. maj 2015

Forord til de internationale standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver

Forord til de internationale standarder

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed

27. november 2014

International begrebsramme for erklæringer med sikkerhed

Begrebsrammen definerer og beskriver elementerne i og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed. Begrebsrammen er opdateret i 2013 som resultat af ajourføringen af ISAE 3000 og træder i kraft samtid...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed

Historisk

24. marts 2014

Internationale standarder om review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver 2009 - 20xx

De første internationale standarder om review (ISRE), andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE) og beslægtede opgaver (ISRS) blev udsendt på dansk i april 2011. Standarderne, der indtil da var udse...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed

24. marts 2014

Internationale standarder om kvalitesstyring og revision 2009 - 20xx

De første internationale standarder om kvalitetsstyring (ISQC) og revision(ISA)blev første gang udsendt på dansk i april 2011. Standarderne afløste Revisionsstandarderne (RS 1 - RS 810)med virkning fo...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed

Historisk

10. marts 2014

Revisors erklæring om udvidet gennemgang med eksempler på modifikationer og supplerende oplysninger

Revisionsteknisk udvalg har udarbejdet en udtalelse, om revisors erklæring om udvidet gennemgang med eksempler på modifikationer og supplerende oplysninger samt andre erklæringsforpligtelser, herunder...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm

Historisk