Viser 1 til 10 af totalt 172 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver Standarder mv

24. august 2020

Konsekvensrettelser som følge af ajourføring af ISA 250 og ISA 540

De danske oversættelser af ISA, ISRE, ISAE og ISQC er nu ajourført, så de stemmer overens med de tilhørende tilpasninger, der følger af ISA 250 og ISA 540 (ajourført).

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv

14. juli 2020

Nyt fra International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

IAASB har ajourført »ISA 315 - identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation« samt »ISRS 4400 - aftalte arbejdshandlinger« udsendt udkast til ajourføring af »ISA 600 – koncernrev...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv

20. maj 2020

ISA 540 – forøgede krav til revisor

Ajourføringen af ISA 540 øger kravene ved revision af regnskabsmæssige skøn betragteligt og dermed også kravene til virksomhedernes dokumentation og registrering.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm

27. november 2019

Tech Talk #2 - Teknologi i revision

Læs nyhedsbrevet fra IAASB’s Technology Working Group med opdatering om IAASB’s tiltag for at indarbejde teknologi og dataanalyse i revisionen, samt henvisninger til en række interessante nyheder og p...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Teknologi

20. november 2019

Høring: Konsekvensændringer af de internationale standarder som følge af den ajourførte IESBA Code

IAASB har offentliggjort udkast til konsekvensændringer af de internationale standarder som følge af de ajourførte Etiske Regler (IESBA Code).

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Høringer

19. november 2019

ISA 540 (ajourført) – et digert værk

Hermed offentliggøres oversættelsen af ISA 540 (ajourført) ”Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger”.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision

05. september 2019

Høring: Oversættelse af ISA 540 (ajourført)

Hermed fremsættes oversættelsen af ISA 540 (ajourført) ”Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger” i høring.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Høringer

20. juni 2019

Tech Talk #1 – teknologi i revision

Læs første nyhedsbrev fra IAASB’s Technology Working Group med opdatering om IAASB’s tiltag for at indarbejde teknologi og dataanalyse i revisionen, samt henvisninger til en række interessante nyheder...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Teknologi

27. marts 2019

Høringssvar på aftalte arbejdshandlinger ISRS 4400

IAASB har udsendt udkast til ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger. FSR – danske revisorer er positive over for IAASB’s arbejde med at opdatere og modernisere ISRS 4400.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer uden sikkerhed Høringer

07. november 2018

Høringssvar på ISA 315 ajourført

FSR - danske revisorer afgiver kritisk høringssvar på IAASB’s udkast til ajourføring af ISA 315 om identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomhede...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Høringer