Viser 1 til 10 af totalt 51 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

11. januar 2021

Revisornævnet: Bøder på mellem 30.000 og 75.000 kroner i 2020 – større forseelser eller gentagelse

Bøder for større forseelser om mangelfuldt erklæringsarbejde og gentagelsesbøder for lidt større forseelser takseres typisk til bøder fra 40.000 kroner og op til grænsen for den typiske startbøde på 1...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

21. oktober 2020

To stort anlagte sagskomplekser om et oliebunkerselskab afgjort i Revisornævnet med bøder

To komplicerede sagskomplekser mod to revisorer for revision af koncernregnskab samt afgivelse af selskabsretlige erklæringer vedrørende koncernomstruktureringer i et oliebunkerselskab mv. afgjort i R...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

31. august 2020

Mangelfuld planlægning/dokumentation samt ingen professionel skepsis – bøde på 75.000 kr.

En klassisk type af sager for Revisornævnet vedrører mangelfuld planlægning, dokumentation og ledelsesrapportering samt manglende modifikationer. I denne konkrete sag udmåles bøden i den høje ende til...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

19. august 2020

Lidt større forseelse med gentagelse – 40.000 kr. i bøde

Mangler i planlægning og dokumentation, i kontrollen af overholdelse af årsregnskabsloven, samt i overholdelse af erklæringsbekendtgørelsen forekommer hyppigt i sager, der sanktioneres som lidt større...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

11. august 2020

Klassisk byggeklodsfejl i revisionspåtegningen – og et meget langt sagsforløb

En hyppigt set fejl i revisionspåtegninger er tilfælde, hvor revisor beskriver et grundlag for en modifikation, der leder op til en afkræftende konklusion, for derefter ulogisk at nøjes med at konklud...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

23. juni 2020

Intet bevis om ejerskab/stemmeret i polsk datterselskab – bøde på 40.000 kr.

Uoverensstemmende oplysninger om ejerskab og stemmerettigheder i datterselskaber skal så vidt muligt afklares. Dette gælder også i udvidet gennemgang, hvor revisor sanktioneres med en bøde på 40.000 k...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

08. juni 2020

Advokat i interessekonflikt i sag om ejendomshandel – bøde på 40.000 kr.

I en ejendomshandel med væsentlige mangler kan køberen ”skyde” på sælgeren, der kan ”skyde” videre på ejendomsmægleren. Advokaten i denne sag havde rådgivet de to sælgere uden at gøre udtrykkeligt opm...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet Bøder 30001 til 99999

03. juni 2020

Manglende klientkontoerklæring – bøde på 40.000 kr. i Advokatnævnet

Advokaters manglende indsendelse af en klientkontoerklæring afgivet af en godkendt revisor i det gældende standardformat om aftalte arbejdshandlinger er en af typesagerne, som Advokatrådet ofte indbri...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet Bøder 30001 til 99999

02. juni 2020

Manglende klientkontoerklæring – bøde på 60.000 kr. i Advokatnævnet

Advokaters manglende indsendelse af en klientkontoerklæring afgivet af en godkendt revisor i det gældende standardformat om aftalte arbejdshandlinger er en af typesagerne, som Advokatrådet indbringer ...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet Bøder 30001 til 99999

25. maj 2020

Yderligere handlinger/forbehold i udvidet gennemgang og manglende forbehold i revision

I udvidet gennemgang skal revisor foretage yderligere handlinger ud over grundlæggende analyser og forespørgsler, når der er mistanke om, at der kan foreligge væsentlige fejl. Dette havde revisor ikke...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999