Viser 1 til 10 af totalt 77 resultater
Revision

06. januar 2021

Revisornævnet - Bøder på op til 30.000 kroner i 2020 – lidt større forseelser

Lidt større forseelser udmåles i førstegangstilfælde til bøder i niveauet 25-30 t.kr. Det, der typisk adskiller dem fra mindre forseelser, er, at de ikke kan anses for at være potentielt konsekvensløs...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

07. maj 2020

Manglende supplerende handlinger i udvidet gennemgang – ny praksis for sanktioner?

Hidtil har Revisornævnet ikke udmålt bøder til under 25.000 kr. for lidt større førstegangsforseelser. Den praksis fraviges i en sag, hvor to af de obligatoriske supplerende handlinger i udvidet genne...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

29. april 2020

Klassisk kritik af rapportering om going concern i påtegning udløser bøde på 30.000 kr.

Byggeklodsfejl i revisionspåtegninger i form af, at manglende revisionsbevis af mulig gennemgribende betydning resulterer i en konklusion med forbehold og ikke en manglende konklusion, eller som her o...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

20. januar 2020

Sag om manglende forbehold for ikke-gennemført kapitalnedsættelse (og om moms)

Revisor ikendes en bøde på 30.000 kr. for ikke at have taget forbehold for indregning i årsrapporten for 2017 af en selskabsretlig kapitalnedsættelse, der først gennemførtes i 2018. Nedsættelsen skull...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999 Bøder nul til 30000

09. december 2019

Bøder på op til 30.000 kr. i Revisornævnet 2019 – lidt større forseelser

Lidt større forseelser udmåles i førstegangstilfælde til bøder i niveauet 25-30 t.kr. Det, der typisk adskiller dem fra mindre forseelser, er, at de ikke kan anses for at være potentielt konsekvensløs...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

19. august 2019

Utilstrækkelig dokumentation og manglende forbehold om associerede virksomheder

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Dette var ikke dokumenteret i en sag, der involverede tre associerede virksomheder i såvel moderselskabs- som koncernregnskabet. Endvidere bur...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Bøder nul til 30000

14. maj 2019

Utilstrækkelig dokumentation i to revisionsopgaver giver bøde på 25.000 kr.

Revisor kritiseres for utilstrækkelig dokumentation for sin revision af væsentlige regnskabsposter i to kvalitetskontrollerede enkeltsager. I begge sager omfatter kritikken udskudte skatteaktiver: Når...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000