Viser 1 til 10 af totalt 74 resultater
Revision

09. december 2019

Bøder på op til 30.000 kr. i Revisornævnet 2019 – lidt større forseelser

Lidt større forseelser udmåles i førstegangstilfælde til bøder i niveauet 25-30 t.kr. Det, der typisk adskiller dem fra mindre forseelser, er, at de ikke kan anses for at være potentielt konsekvensløs...

Revision Revisornævnet Bøder nul til 30000

19. august 2019

Utilstrækkelig dokumentation og manglende forbehold om associerede virksomheder

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Dette var ikke dokumenteret i en sag, der involverede tre associerede virksomheder i såvel moderselskabs- som koncernregnskabet. Endvidere bur...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Bøder nul til 30000

14. maj 2019

Utilstrækkelig dokumentation i to revisionsopgaver giver bøde på 25.000 kr.

Revisor kritiseres for utilstrækkelig dokumentation for sin revision af væsentlige regnskabsposter i to kvalitetskontrollerede enkeltsager. I begge sager omfatter kritikken udskudte skatteaktiver: Når...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000

29. april 2019

Sag, hvor der forelå bedrageri og regnskabsmanipulation - bøde på 30.000 kr. i Revisornævnet

Stærkt it-afhængige virksomheder er i disse år en voksende udfordring i revision. Nedenstående kendelse illustrerer, at det kan være i strid med god revisionsskik at revidere rundt om et komplekst ege...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000

06. marts 2019

Revision af going concern og skatteaktiv – en klassisk sag om utilstrækkelig dokumentation

En del sager i Revisornævnet har i de senere år vedrørt utilstrækkelig dokumentation af revisionen af going concern og skatteaktiver. Disse forseelser anses sjældent for at være mindre førstegangsfors...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder nul til 30000

28. september 2018

Alternativt drevet vekselerer- og pengeoverførselsvirksomhed – tillægsbøde på 50.000 kr.

Bogføringsloven gælder også for vekselerer- og pengeoverførselsvirksomheder, hvis nogen skulle være i tvivl. Når SKAT ikke kan finde hoved eller hale i bogføringen, er det vanskeligt at opgøre et besk...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000

13. august 2018

Tillægsbøde på 10.000 kr. i sag om assistance – ingen skriftlig aftale er revisors problem

Aftalegrundlaget skal foreligge skriftligt, også i en assistanceopgave. Er dette ikke tilfældet, må revisor bære ansvaret herfor som den professionelle leverandør i forholdet. I en konkret sag var der...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000