Viser 1 til 10 af totalt 46 resultater
Revision

05. februar 2020

De nye skærpede sanktioner fra 17. juni 2016 i Revisornævnet 2019

I forbindelse med revisorloven 2016 introduceredes der en række skærpede sanktionsmuligheder ved grovere forseelser som modpol til ”lempelsen i bunden” ved mindre forseelser. De skarpe sanktionsmuligh...

Revision Revisornævnet Bøder over 100000

08. januar 2020

De store sanktioner i Revisornævnet 2019 – sanktionsformer fra før 17. juni 2016

Klassisk sanktionerer Revisornævnet revisorer med store bøder i sager om overtrædelser af de helt grundlæggende forudsætninger for revisors troværdighed, sådan ved overtrædelser af uafhængighedsregule...

Revision Revisornævnet Bøder over 100000

09. oktober 2019

Uafhængighed – bestyrelsesmedlem i revisionsvirksomheden også direktør hos revisionsklient

Førstegangsforseelser i relation til overtrædelse af uafhængighedsreguleringen takseres til en bøde på 100.000 kr. Dette var tilfældet i en sag, hvor direktøren i en revisionsklients virksomhed samtid...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

06. maj 2019

Standardbøde på 150.000 kr. for gentagelse af mangelfuld kvalitetsstyring

Virksomhedssanktioner for mangelfuld kvalitetsstyring bliver sjældnere. De ses dog, og herunder også i form af gentagelsesbøder, der udmåles til 150.000 kr., medmindre der foreligger særlige lempende ...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Bøder over 100000

03. april 2019

Erhvervsstyrelsens revisorundersøgelse – indbringelse med krav om skærpede sanktioner

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et meget kort resumé af sin undersøgelse af revisionen af regnskabet for NorthCapital Holding ApS. Sagen bliver den anden, hvor der påstås skærpede sanktioner af r...

Revision Revisornævnet Frakendelser Bøder over 100000

25. marts 2019

Uafhængighed i én samt mangelfuld revision i to erhvervsdrivende ”sparekassefonde”

I sag nr. seks og syv med tilknytning til finansiel virksomhed i kølvandet på finanskrisen ikendes samme revisor en bøde på 150.000 kr. Der var tale om et betydeligt antal forseelser ved revision af t...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Afvisning Bøder over 100000

17. december 2018

Første kendelser med skærpede sanktioner – betinget frakendelse og forhøjede bøder

I forlængelse af en undersøgelse efter revisorlovens § 37 indbragte Erhvervsstyrelsen to revisorer og deres revisionsvirksomhed for Revisornævnet med påstande om betingede frakendelser og forhøjede bø...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000