Viser 1 til 10 af totalt 51 resultater
Revision

03. marts 2021

Skærpet førstegangsbøde på 150.000 kroner til revisionsvirksomhed

Førstegangsbøden, når en virksomhed ikke anvender og opdaterer sit kvalitetsstyringssystem tilstrækkeligt, er normalt på 100.000 kroner. På grund af skærpende omstændigheder kan den dog forhøjes. Her ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Mangelfuld kvalitetsstyring Bøder over 100000

01. marts 2021

Gentagelsesbøde på 150.000 kroner til enkeltmandsvirksomheden og bøde til revisor på 30.000 kroner

Standardbøden ved gentagelse af, at en revisionsvirksomhed ikke sikrer anvendelse af sit kvalitetsstyringssystem, er på 150.000 kroner. Således i en sag, hvor systemet ikke var anvendt i alle tre kont...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Mangelfuld kvalitetsstyring Bøder over 100000

09. februar 2021

Godkendt revisor afgiver 35 ugyldige revisionspåtegninger – bøde på 250.000 kroner

En godkendt revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed uden for en godkendt revisionsvirksomhed sanktioneres med en normalbøde på 100.000 kroner. I denne sag vurderedes forseelsen som særligt gro...

Revision Revisornævnet Bøder over 100000

13. januar 2021

Revisornævnet: De store sanktioner i 2020 – sanktionsformer fra før 17. juni 2016

Klassisk sanktionerer Revisornævnet revisorer med store bøder i sager om overtrædelser af de helt grundlæggende forudsætninger for revisors troværdighed. Kardinalforseelserne, de grove overtrædelser, ...

Revision Revisornævnet Bøder over 100000

26. august 2020

Registerundersøgelse – normalbødeloft, 300.000 kr., anvendes ved syv uafhængighedsforseelser

Den normale sanktion for en førstegangsforseelse er en bøde på 100.000 kr. I denne sag forelå der imidlertid en ”særdeles skærpende” omstændighed i form af antallet af forseelser (syv i relation til s...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

29. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – vurderingsberetning ved omdannelse af revisors eget IVS til ApS

Revisor kan naturligvis aldrig afgive erklæringer med sikkerhed om selskaber, som revisor selv dominerer som ejer og/eller ledelse. I en sag om en vurderingsberetning om revisors eget selskabs omdanne...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

11. maj 2020

Forretningsmæssige forbindelser via en række selskaber – bøde på 100.000 kr.

Forretningsmæssige forbindelser med revisionsklienter skal være på armslængde, relativt ubetydelige og inden for normal virksomhed for at være acceptable inden for lovgivningens uafhængighedskrav. Opf...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000