Viser 1 til 10 af totalt 77 resultater
Revision

19. august 2019

Utilstrækkelig dokumentation og manglende forbehold om associerede virksomheder

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Dette var ikke dokumenteret i en sag, der involverede tre associerede virksomheder i såvel moderselskabs- som koncernregnskabet. Endvidere bur...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Bøder nul til 30000

21. juni 2019

Bøde på 40.000 kr. for erklæring om udvidet gennemgang – samme bedømmelse som i revision

I udvidet gennemgang sanktionerer Revisornævnet erklæringsfejl på samme niveau som i revision. Dette gælder således for forkerte modifikationer for going concern og for manglende forbehold for væsentl...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Bøder 30001 til 99999

10. april 2019

Bøde på 40.000 kr. – intet forbehold for manglende oplysninger om likvidators vederlag

Revisor balancerede fint i en sag om en langstrakt likvidationsproces i et gensidigt forsikringsselskab, hvor de mulige udlodningsberettigede til selskabets formue var uenige. Revisor havde dog ikke t...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Bøder 30001 til 99999

12. december 2018

Advarsel for manglende forbehold og dokumentation i udvidet gennemgang og revision

Ideelt set er det hensigten, at mindre førstegangsforseelser håndteres i kvalitetskontrollen uden indbringelse for Revisornævnet. I den nedennævnte sag skønner Revisornævnet i modsætning til kvalitets...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Advarsler

03. december 2018

Manglende omtale af lovovertrædelser vedrørende firmabil giver advarsel

Sagen i denne nyhed om manglende indberetning af fri firmabil i et hovedaktionærselskab afgøres i tråd med tidligere afgørelser efter retningslinjerne for en mindre førstegangsforseelse. Den takseres ...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Advarsler

29. oktober 2018

Manglende moms på erhvervsudlejning mellem søstre – revisor glemmer ansvarsoplysning

I private klager for Revisornævnet er det ofte en bagvedliggende hensigt at få faglige argumenter for at kunne gøre revisor erstatningsansvarlig i et civilt søgsmål. Er der udført dårligt arbejde, er ...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Advarsler

15. august 2018

Revision af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder – bøde på 50.000 kr.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder er ofte væsentlige poster. Når revisor yder assistance med værdiansættelsen, er det centralt, at revisor dokumenterer, at ledelsen reelt ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Bøder 30001 til 99999