Viser 1 til 10 af totalt 58 resultater
Revision

24. april 2019

Stort anlagt sag om forvaltningsrevision fuser ud – advarsel for et mindre forhold

Skolers regnskaber skal revideres efter god offentlig revisionsskik, og herunder skal der også foretages juridisk-kritisk og forvaltningsrevision. Det blev anfægtet at have været tilfældet af tilsynsm...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

03. april 2019

Frifindelse i sag om revision i børsnoteret ejendomsselskab

Ved overtagelse af en væsentlig andel i et ejendomsselskab konstateredes en badwill, der blev indtægtsført. Syv måneder senere i årsregnskabet førte værdiansættelse med støtte i en valuarvurdering til...

Revision Revisornævnet God skik Frikendelser

18. marts 2019

Overførsler fra to lettiske selskaber ikke skattefri – men klage over rådgivning afvises

Sager indbragt af private skal som andre klager vedrøre revisors erklæringsarbejde. Klager, der reelt er formuleret som vedrørende revisors rådgivning, afvises derfor. Dette er tilfældet for denne sag...

Revision Revisornævnet God skik Afvisning

19. december 2018

Revisor frikendes i sag om klients mulige (men yderst tvivlsomme) skattekrav

En klient kan ikke forvente, at revisor automatisk påtager sig opgaver i forlængelse af eller i sammenhæng med revisionen, hvis dette ikke udtrykkeligt er aftalt. Primært af denne årsag frikendes revi...

Revision Revisornævnet God skik Frikendelser

17. december 2018

Sag om genoptagelse – revisor frifindes som sagen var forelagt

En klage skal være begrundet og dokumenteret. Det var ikke tilfældet i en sag indbragt af en kurator, der alene ud fra de anmeldte krav i et konkursbo mente at kunne fastslå, at selskabskapitalen ikke...

Revision Revisornævnet God skik Frikendelser

10. december 2018

Advarsel i forbindelse med ugyldig udlodning af et ulovligt ejertilgodehavende m.v.

Vurderingsberetninger i forbindelse med apportudlodninger skal efter deres fornuftige formål naturligvis foreligge som beslutningsgrundlag for en eventuel generalforsamlingsbeslutning. Dette havde ikk...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

04. december 2018

Mangelfuld revision – bøde på 40.000 kr.

Ved gennemført utilstrækkeligt revisionsbevis i mindre sager og dermed lidt større forseelser sanktioneres der ofte med bøder i niveauet 30.000 kr. I nedenstående sag, hvor der var tale om gentagelse ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation God skik