Viser 1 til 10 af totalt 62 resultater
Revision

26. april 2021

Virksomhedsbøde på 100.000 og bøde til revisor på 75.000 kroner

Sager med udspring i kvalitetskontrollen kommer ofte i par mod henholdsvis revisionsvirksomhed og revisor. Dette er tilfældet her, hvor revisionsvirksomheden sanktioneres med en bøde på 100.000 kroner...

Revision Revisornævnet God skik Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

26. marts 2021

Bortfald af sanktion og ingen tillægsbøde i sag mod tidligere godkendt revisor

En tidligere godkendt revisor blev fundet skyldig i såvel erklæringsfejl som planlægnings- og dokumentationsfejl. Forseelserne bliver dog uden sanktion – dels fordi erklæringsfejlene var begået forud ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation God skik Ingen tillægssanktion

19. juni 2019

Opløsning af veteranbilforening – advarsel til revisor for nøl i assistanceopgave

I opgaver om assistanceydelser, der omfattes af revisorlovens § 1, stk. 3, skal revisor bl.a. udvise professionel kompetence og omhu. Revisor kan ikendes disciplinæransvar, hvis opgaver ikke løses ret...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

14. maj 2019

Utilstrækkelig dokumentation i to revisionsopgaver giver bøde på 25.000 kr.

Revisor kritiseres for utilstrækkelig dokumentation for sin revision af væsentlige regnskabsposter i to kvalitetskontrollerede enkeltsager. I begge sager omfatter kritikken udskudte skatteaktiver: Når...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000

29. april 2019

Sag, hvor der forelå bedrageri og regnskabsmanipulation - bøde på 30.000 kr. i Revisornævnet

Stærkt it-afhængige virksomheder er i disse år en voksende udfordring i revision. Nedenstående kendelse illustrerer, at det kan være i strid med god revisionsskik at revidere rundt om et komplekst ege...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000

24. april 2019

Stort anlagt sag om forvaltningsrevision fuser ud – advarsel for et mindre forhold

Skolers regnskaber skal revideres efter god offentlig revisionsskik, og herunder skal der også foretages juridisk-kritisk og forvaltningsrevision. Det blev anfægtet at have været tilfældet af tilsynsm...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

03. april 2019

Frifindelse i sag om revision i børsnoteret ejendomsselskab

Ved overtagelse af en væsentlig andel i et ejendomsselskab konstateredes en badwill, der blev indtægtsført. Syv måneder senere i årsregnskabet førte værdiansættelse med støtte i en valuarvurdering til...

Revision Revisornævnet God skik Frikendelser