Viser 1 til 10 af totalt 33 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse

23. september 2019

Timeshareaktionær indklager revisor, der pure frifindes

Revisor kan blive udsat for klager, der forekommer grundløse. Således i en sag indbragt af en timeshareaktionær mod revisor. Timeshareaktionæren var formentlig utilfreds med den valgte finansiering af...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

12. august 2019

Sag om ejendomsretten til nye altaner i en andelsboligforening – revisor frikendes

I sager om andelsboligforeninger, der indbringes af bestyrelsen, eller som her af administrator på vegne af foreningen, fornemmer man ofte, at ledelsen/administrator måske også forsøger at tørre sit a...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

24. maj 2019

Privat klage med afsæt i ejerforenings varmeregnskab – revisor frifindes

I sager, der indbringes for Revisornævnet af private klagere, ligger der desværre ret ofte grundlæggende misforståelser til grund. Eksempelvis som her, om at en ejerforenings revisor også havde udarbe...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

08. maj 2019

Formandsafvisning af borgerklage over revisor i forbindelse med et kommunalt projekt

En borger har ikke en retlig interesse i at indbringe revisor for Revisornævnet alene under henvisning til rollen som skatteyder. Det slås fast i denne kendelse om kommunal revision i forbindelse med ...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

27. november 2018

Afvist sag om budgeterklæring og tilbageholdelse af regnskabsmateriale

En tidligere direktør i et selskab har ingen retlig interesse i at få en sag behandlet i Revisornævnet. En sådan sag bliver derfor afvist. I denne kendelse yder Revisornævnet tilmed den service at gør...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

21. november 2018

Frifindelse i sager om review – otte klagepunkter uden dokumentation

Ofte er klager, der indbringes af private personer og selskaber, ikke konkret begrundet, men af postulerende natur: Der er noget galt, ergo burde revisor have opdaget det. Mod revisors benægtelse bliv...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

06. juni 2018

Sag afvist – manglende aktuel retlig interesse og delvis forældelse

Personlige klager, der indbringes for Revisornævnet, forudsætter påvisning af en aktuel retlig interesse i at klage over revisor. En sådan blev ikke dokumenteret på klagetidspunktet i nedennævnte sag,...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

21. februar 2017

Frifindelse af revisor i sag indbragt af medlem af en ejerforening – efter 14 måneder i nævnet

Nedennævnte sag eksemplificerer mindre begrundede indbringelser – og at det kan være irriterende og måske også føles uhensigtsmæssigt med den gældende brede fortolkning af retlig interesse: Enhver øko...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

30. januar 2017

Frifindelse i sag i Revisornævnet om et advokatfirmas udokumenterede klage

Nedenstående sag blev privat indbragt af et advokatfirma og det overliggende holdingselskab. Sagen demonstrerer klart, at revisor frikendes, når en klage ikke er begrundet, specificeret og dokumentere...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

17. august 2016

Revisornævnet afviser klage om rådgivning i forbindelse med virksomhedsskatteordningen

Nedennævnte sag afvises af Revisornævnet med en af de klassiske begrundelser: Klagen vedrørte ikke arbejde i forbindelse med erklæringer med eller uden sikkerhed, som kan pådømmes, men derimod rådgivn...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning