Viser 1 til 10 af totalt 23 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring

17. august 2020

Mangelfuld kvalitetsstyring – virksomhedsbøde på 100.000 kr. og strafbortfald for revisor

Kendelser om mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemer sanktioneres med en bøde på 100.000 kr. i førstegangstilfælde. I denne sag var der konstateret væsentlige mangler i revisionen i alle tr...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring

06. maj 2019

Standardbøde på 150.000 kr. for gentagelse af mangelfuld kvalitetsstyring

Virksomhedssanktioner for mangelfuld kvalitetsstyring bliver sjældnere. De ses dog, og herunder også i form af gentagelsesbøder, der udmåles til 150.000 kr., medmindre der foreligger særlige lempende ...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Bøder over 100000

23. april 2018

Standardbøde på 100.000 kr. til enkeltmandsvirksomhed og advarsel til revisor

I det traditionelle siamesiske sagskompleks som udløber af en kvalitetskontrol i en enkeltmandsvirksomhed, ikendes virksomheden en førstegangsbøde på 100.000. Selv om revisor personligt havde gjort si...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

15. august 2017

Manglende grundlag for udøvelse af regnskabsmæssigt skøn

Revisornævnet har i nedennævnte sag sanktioneret revisor med en bøde på kr. 40.000, fordi revisor ikke i revisionspåtegningen har taget forbehold for manglende oplysning i årsregnskabet om indregning ...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Mangelfuld kvalitetsstyring

03. oktober 2016

Revisor frakendes godkendelse i 1 år – revisionsvirksomhed pålægges bøde på kr. 150.000

Revisornævnet har den 16. juni 2016 afsagt kendelser i to sager henholdsvis sag nr. 73/2015 mod en revisionsvirksomhed og sag nr. 74/2015 mod en registreret revisor som ejer af virksomheden. Sagerne e...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Bøder over 100000

09. februar 2015

Samlet bøde på 125.000 kr. for tilsidesættelse af god revisorskik

En revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 100.000 kr. for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og den godkendte revisor, som er tilknyttet selskabet, pålægges en bøde på 25.000 kr., for ...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

27. januar 2015

Bøde for utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystem og alvorlige erklæringsfejl

En revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 100.000 kr. for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og den registrerede revisor, som er tilknyttet selskabet, pålægges en bøde på 40.000 kr., f...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

26. januar 2015

Manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystem kontra manglende dokumentation for det udførte arbejde

I sag 46/2013 og 47/2013, klagede Revisortilsynet over en statsautoriseret revisor og dennes virksomhed. Tilsynet klagede over at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke var anvendt, at re...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

18. december 2014

Enkeltmandsvirksomhed fik pålagt en samlet bøde på 165.000 kr.

I sag 177/2013 og 178/2013 af 1. september 2014 blev statsautoriseret revisor og revisionsvirksomheden, som var en enkeltmandsvirksomhed, pålagt en samlet bøde på 165.000 kr. Revisionsvirksomheden hav...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

14. november 2014

Bortfald af personlig straf i sager om anvendelse af kvalitetsstyringssystem

I de to understående sager, hvor der i begge tilfælde blev pålagt revisionsvirksomheden bøde for manglende anvendelse/implementering af kvalitetsstyringssystem, bortfaldt den personlige bøde over for ...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder