Viser 1 til 7 af totalt 7 resultater
Revision
Dokumenter Offentlig Offentlig sektor

FSR - danske revisorers vejledning om de nye standarder for offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (SOR 6 og 7)

FSR – danske revisorer har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af de to nye standarder for offentlig revision af et årsregnskab, henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Stan...

Dokument

Revisorerklæring til kommune og forsyningssekretariat - stoploven

Offentlige forsyningsvirksomheder, vand og spildevand FSR - danske revisorers Arbejdsgruppe for forsyningsvirksomhed har udfærdiget ny erklæring, der gælder for 2011. Erklæringen kan læses her: Revi...

Dokument

Paradigme for revisors erklæringer for et projektregnskab

FSR – danske revisorers Udvalg for revision af offentlig virksomhed har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet et paradigme for revisors erklæring på projektregnskab. Erklæringen fremgår ligeledes...

Dokument

Vejledning til erklæring i offentlig sektor

Dokument

Historisk

Revisors påtegning inkl. revision af ledelsesberetningen -offentlig virksomhed

Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer har i fællesskab udarbejdet en ny påtegning inkl. revision af ledelsesberetning i forbindelse med offentlig virksomhed.

Dokument

Historisk

Udtalelse om ledelsesberetning -offentlig virksomhed

Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer har i fællesskab udarbejdet en ny udtalelse om ledelsesberetning i forbindelse med offentlig virksomhed.

Dokument

Historisk

Erklæringer om offentlig revision

Hermed offentliggøres 3 erklæringsparadigmer og 9 konkrete eksempler på erklæringer på det offentlige område til brug for regnskabsåret 2017.

Dokument