Viser 1 til 10 af totalt 15 resultater
Revision
Dokumenter Offentlig Offentlig virksomhed

FSR - danske revisorers vejledning om de nye standarder for offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (SOR 6 og 7)

FSR – danske revisorer har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af de to nye standarder for offentlig revision af et årsregnskab, henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Stan...

Dokument

Revisorerklæring til kommune og forsyningssekretariat - stoploven

Offentlige forsyningsvirksomheder, vand og spildevand FSR - danske revisorers Arbejdsgruppe for forsyningsvirksomhed har udfærdiget ny erklæring, der gælder for 2011. Erklæringen kan læses her: Revi...

Dokument

Udtalelse om nye erklæringer om offentlig revision for regnskabsåret 2016 samt ti erklæringer.

Udtalelse om erklæringer om offentlig revision for regnskabsåret 2016 samt ti erklæringer.

Dokument

Paradigme for revisors erklæringer for et projektregnskab

FSR – danske revisorers Udvalg for revision af offentlig virksomhed har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet et paradigme for revisors erklæring på projektregnskab. Erklæringen fremgår ligeledes...

Dokument

Standardforbehold for stoplovsændringer

Offentlige forsyningsvirksomheder, vand og spildevand FSR's Forsyningsarbejdsgruppe har udfærdiget standardforbehold for stoplovserklæringer.

Dokument

Standardpåtegning på det offentlige område

Modelpåtegningen skal anvendes på årsrapporter for tilskudsmodtagende institutioner mv. samt på årsrapporter for selvstændige forvaltningssubjekter mv.

Dokument

Historisk

Vejledning til erklæring i offentlig sektor

Dokument

Historisk

Udtalelse om påtegning på regnskab uden ledelsesberetning -offentlig virksomhed

Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer har i fællesskab udarbejdet en ny udtalelse om påtegning på regnskab uden ledelsesberetning i forbindelse med offentlig virksomhed.

Dokument

Historisk

Revisors påtegning inkl. revision af ledelsesberetningen -offentlig virksomhed

Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer har i fællesskab udarbejdet en ny påtegning inkl. revision af ledelsesberetning i forbindelse med offentlig virksomhed.

Dokument

Historisk

Udtalelse om ledelsesberetning -offentlig virksomhed

Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer har i fællesskab udarbejdet en ny udtalelse om ledelsesberetning i forbindelse med offentlig virksomhed.

Dokument

Historisk