Skat

22. juli 2019

Høring om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift

FSR - danske revisorer har den 24. maj 2019 afgivet bemærkninger til ændringsforslaget af bekendtgørelse om registreringsafgift.

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. styresignal om opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

FSR - danske revisorer har den 27. maj 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal vedr. genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand...

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. styresignal om præcisering af praksis ved genoptagelse af EU-domstolens afgørelser i høring

FSR - danske revisorer har den 7. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om præcisering af praksis ved genoptagelse af EU-domstolens afgørelser i høring.

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

22. juli 2019

Høring om ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv

FSR - danske revisorer har den 27. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

04. juli 2019

Høring vedr. styresignal om præcisering af praksis i relation til udtagningsbeskatning

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om præcisering af praksis i relation til udtagningsbeskatning i forbindelse med salgsfremmeordninger.

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

04. juli 2019

Høring om ophævelse af foderfosfatafgiftsloven mm.

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til lovforslaget om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævn...

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

09. maj 2019

Høring vedr. styresignal om værdihåndteringsydelser

FSR - danske revisorer har den 14. december 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal om værdihåndteringsydelser - momspligt - praksisændring - genoptagelse.

Skat Moms told og afgifter Høringssvar