Skat

17. juni 2021

Toldstyrelsen åbner telefonsluse, hvor de svarer på virksomhedernes tekniske spørgsmål til udvikling og implementering af nye toldsystemer

I bestræbelsen på at sikre overgangen til nye toldsystemer, der kan håndtere de nye fælles krav i EU har Toldstyrelsen åbnet for en telefonsluse. Slusen er bemandet med fagpersoner, som svarer på tekn...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

22. december 2020

Sådan får dine kunder styr på Brexit

Handler dine kunder med Storbritannien? Den 1. januar 2021 træder de nye toldregler mellem Storbritannien og EU i kraft. Det betyder, at virksomheder skal registreres som importør og eksportør for at ...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

30. november 2020

Hjælp Toldstyrelsen med svar på Brexit-spørgsmål

Toldstyrelsen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som kan have relevans for jeres kunder. Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse, hvordan Brexit forventes at påvirke danske import- og eksportvirksom...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

21. oktober 2020

Din kunde kan være med til at præge det nye toldangivelsessystem

Toldstyrelsen udvikler et nyt toldangivelsessystem, der lever op til EU's toldkodeks. Lige nu søger Toldstyrelsen virksomheder til at deltage i en brugerundersøgelse af det nye toldangivelsessystem.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

20. oktober 2020

10.000 virksomheder får brev fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har fokus på virksomheder, der har solgt momsfri varer til EU i 2020, og går i gang med en større oplysningskampagne. Skattestyrelsen tilskriver i første omgang 10.000 virksomheder, so...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

19. februar 2020

Husk indberetning af virksomheders skyldige moms

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at flere virksomheder har fejl i registreringen af skyldig moms. I nyheden kan du læse mere om, hvilken rubrik virksomheder skal foretage indberetning af skyldig moms...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

11. december 2019

Skattestyrelsen har ændret i TastSelv Erhverv, når man registrerer sig som momspligtig tilbage i tid

Den 10. december 2019 ændrede Skattestyrelsen i TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan angive samlet på flere perioder, når en virksomhed registrerer sig tilbage i tid.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat