Skat

23. august 2022

Momsfristen den 1. september nærmer sig

Skattestyrelsens opgørelser viser, at 475.000 virksomheder skal indberette moms senest den 1. september - denne gang både virksomheder med halvårsfrist og kvartalsfrist.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

19. oktober 2021

Husk at den nye Moms One Stop Shop er åben for registrering

Hvis en virksomhed, der sælger til private i EU for over 10.000 euro, ikke benytter Moms One Stop Shop-ordningen, skal virksomheden angive og afregne moms i det land, hvor forbrugeren bor. Med den nye...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat Info fra skat

17. juni 2021

Toldstyrelsen åbner telefonsluse, hvor de svarer på virksomhedernes tekniske spørgsmål til udvikling og implementering af nye toldsystemer

I bestræbelsen på at sikre overgangen til nye toldsystemer, der kan håndtere de nye fælles krav i EU har Toldstyrelsen åbnet for en telefonsluse. Slusen er bemandet med fagpersoner, som svarer på tekn...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

22. december 2020

Sådan får dine kunder styr på Brexit

Handler dine kunder med Storbritannien? Den 1. januar 2021 træder de nye toldregler mellem Storbritannien og EU i kraft. Det betyder, at virksomheder skal registreres som importør og eksportør for at ...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

30. november 2020

Hjælp Toldstyrelsen med svar på Brexit-spørgsmål

Toldstyrelsen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som kan have relevans for jeres kunder. Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse, hvordan Brexit forventes at påvirke danske import- og eksportvirksom...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

21. oktober 2020

Din kunde kan være med til at præge det nye toldangivelsessystem

Toldstyrelsen udvikler et nyt toldangivelsessystem, der lever op til EU's toldkodeks. Lige nu søger Toldstyrelsen virksomheder til at deltage i en brugerundersøgelse af det nye toldangivelsessystem.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

20. oktober 2020

10.000 virksomheder får brev fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har fokus på virksomheder, der har solgt momsfri varer til EU i 2020, og går i gang med en større oplysningskampagne. Skattestyrelsen tilskriver i første omgang 10.000 virksomheder, so...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat