Skat
Nyheder Skat Domme/afgørelser/praksis

16. juni 2020

Hvornår er man nærtstående efter ligningsloven § 16 E?

Skatterådet og Landsskatteretten har i to sager udtalt sig om, hvorvidt lån fra hovedanpartshaver til et familiemedlem var omfattet af definition om nærtstående i ligningsloven § 16 E. Skatterådet men...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

10. februar 2020

Hovedaktionær kunne ikke omgøre indbetaling ift. aktionærlån

En indbetaling af summen på et aktionærlån fjerner ikke aktionærlånsbeskatningen og aktionæren kunne ikke efterfølgende omgøre indbetalingen

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

29. januar 2020

Lampesamler var skattepligtig af salg af sine private designerlamper

Der var tale om erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af privat lampesamling.

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

21. januar 2020

Stråmand skattepligtig af hævninger fra selskabets konti

En direktør var skattepligtig af to beløb, som han havde hævet på to selskabers konti, da det ikke var bevist, at hævningerne ikke havde karakter af skattepligtig indkomst.

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

15. januar 2020

Hovedanpartshaver ikke skattepligtig af naboejendom ejet af selskab

Landsskatteretten vurderede, at skatteyderen ikke havde rådighed over nabogrunden og ændrede derved Skattestyrelsens afgørelse. Skattestyrelsen havde vurderet, at skatteyders adgang til naboejendommen...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

06. januar 2020

Maskeret udlodning ved udleje af racerbil

En hovedaktionær måtte se sig beskattet af en fikseret lejeindtægt af en racerbil til en 1 million euro, som hovedaktionærens selskab havde stillet til rådighed for ham

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

04. september 2019

Skatterådet mener, at en fremtidig gevinstmulighed skal indgå ved værdiansættelse af aktier

Skatterådet har i afgørelse fra juli udtrykt behov for, at værdien af en gevinstmulighed skal indgå ved værdiansættelse af aktier. Skattestyrelsen vil på den baggrund udsende styresignal, som ændrer p...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

11. juli 2019

To sager med afslag på skatteyders anmodning om genoptagelse

En skatteyder kunne ikke få ordinær genoptagelse af en indkomst, som han hævdede var tilbagebetaling af et lån, og en anden skatteyder kunne ikke få ekstraordinær genoptagelse, fordi han ikke opfyldte...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

08. juli 2019

Ejendomsværdiskat skal kun betales, når ejendommen kan tjene til beboelse for ejeren

Da en lejlighed, som manglede køkken og toilet, ikke kunne tjene til beboelse for ejeren, fandt Landsskatteretten, at der ikke skulle betales ejendomsværdiskat. Det havde ingen betydning, at det var e...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

08. juli 2019

Landsskatteretten anså en musiker som selvstændig erhvervsdrivende

Musikeren blev anset som selvstændig erhvervsdrivende i forhold til alle sine 19 hvervgivere.

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis