Skat

25. november 2020

Fuld skattepligt i forbindelse med COVID-19

På grund af COVID-19 pandemien blev der indført en midlertidig bestemmelse, som lemper muligheden for udlandsdanskere således, at de ikke indtræder i fuld skattepligt på grund af deres ufrivillige oph...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

16. juni 2020

Hvornår er man nærtstående efter ligningsloven § 16 E?

Skatterådet og Landsskatteretten har i to sager udtalt sig om, hvorvidt lån fra hovedanpartshaver til et familiemedlem var omfattet af definition om nærtstående i ligningsloven § 16 E. Skatterådet men...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

10. februar 2020

Hovedaktionær kunne ikke omgøre indbetaling ift. aktionærlån

En indbetaling af summen på et aktionærlån fjerner ikke aktionærlånsbeskatningen og aktionæren kunne ikke efterfølgende omgøre indbetalingen

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

29. januar 2020

Lampesamler var skattepligtig af salg af sine private designerlamper

Der var tale om erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af privat lampesamling.

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

21. januar 2020

Stråmand skattepligtig af hævninger fra selskabets konti

En direktør var skattepligtig af to beløb, som han havde hævet på to selskabers konti, da det ikke var bevist, at hævningerne ikke havde karakter af skattepligtig indkomst.

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

15. januar 2020

Hovedanpartshaver ikke skattepligtig af naboejendom ejet af selskab

Landsskatteretten vurderede, at skatteyderen ikke havde rådighed over nabogrunden og ændrede derved Skattestyrelsens afgørelse. Skattestyrelsen havde vurderet, at skatteyders adgang til naboejendommen...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

06. januar 2020

Maskeret udlodning ved udleje af racerbil

En hovedaktionær måtte se sig beskattet af en fikseret lejeindtægt af en racerbil til en 1 million euro, som hovedaktionærens selskab havde stillet til rådighed for ham

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis