Aktiebaseret crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding er kort fortalt salg af aktier i din virksomhed. Læs mere om aktiebaseret crowdfunding her.


Aktiebaseret crowdfunding er kort sagt salg af aktier. Det er kun aktieselskaber der kan foretage aktiebaseret crowdfunding.

Virksomheden der ønsker finansiering, sælger altså egne aktier eller ejerkredsen i virksomheden sælger ud af deres aktiebeholdning. 

Aktiebaseret crowdfunding er også kendt under navnet equity crowdfunding.

Hvad er aktiebaseret crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding er kort fortalt et selskabs salg af enten bestående aktier eller salg af aktier ved nytegning.

Et aktieselskab kan eje aktier i sig selv, som selskabet kan sælge og derved opnå en salgssum, som kan opfylde ønskerne om finansiering. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange aktier selskabet selv kan eje og derfor sælge igen.

Det man typisk ser ved aktiebaseret crowdfunding er, at der sker et salg af aktier ved nytegning. Nytegning af aktier betyder, at aktiekapitalen i virksomheden udvides, så der bliver flere aktier. Der sker således ikke salg af eksisterende aktier.

En udvidelse af aktiekapitalen betyder, at de allerede eksisterende aktionærers ejerandel bliver mindre, medmindre de også køber flere aktier ved nytegning. En mindre ejerandel betyder typisk også mindre indflydelse, hvilket man som nuværende aktionær skal være opmærksom på.

Det er ikke muligt for virksomheden selv at købe aktierne ved en aktieudvidelse.

Ved udbud af aktier ved nytegning kan der være regler om, at der skal udarbejdes et såkaldt prospekt.

Hvem er køberne?

Aktiebaseret crowdfunding er typisk halv- eller helprofessionelle investorer, der skyder penge ind i en virksomhed mod at få en ejerandel i virksomheden eller en anden form for belønning, når virksomheden giver overskud og har mulighed for at tilbagebetale investorerne. Husk, at investorerne mange gange gerne vil have indflydelse i den virksomhed de investerer i, så udover finansiering får virksomheden også en person, der vil være aktiv i sit ejerskab.

Skattemæssige konsekvenser for sælger

Uanset at aktierne ved nytegning sælges til overkurs - det vil sige mere end den nominelle værdi - vil det ikke udløse skat. Selskabets salg af egne aktier vil heller ikke udløse skattepligt.

Der kan også ske aktiebaseret crowdfunding ved at den eller de nuværende ejere af virksomheden sælger ud af deres egne aktier. Det kan være personligt ejede aktier, eller aktier som (den reelle) ejer har i et andet selskab, typisk et holdingselskab.

Uanset om du sælger dine aktier ejet personligt eller de ejes og sælges igennem et selskab, skal du være opmærksom på, at du som nuværende ejer afgiver indflydelse i din virksomhed ved at tage nye ejere ind.

Ved salg af personligt ejede aktier vil det udløse en beskatning, og hvis det er salg via et selskab, kan det udløse beskatning alt efter ejerandel. Hvis selskabet, der sælger aktier, ejer mere end 10 % af selskabet, vil der som udgangspunkt ikke være skattepligt. 

Momsmæssige konsekvenser

Der er aldrig moms på selve aktierne og der er ingen momsmæssige konsekvenser ved aktier. Såfremt der opkræves et gebyr, honorar eller lignende ved handlen med aktier, kan dette være belagt med moms. Spørg hos den der opkræver gebyret, honoraret eller lignende.

Tal med din revisor eller anden kompetent rådgiver inden du beslutter dig for, hvilken crowdfundingmodel der passer til dit behov, og hvilke skatte- og momsmæssige konsekvenser det vil have specifikt for dig og dit selskab. 

Del til: