Rewardbaseret crowdfunding

Rewardbaseret crowdfunding er en form for belønningsfinansiering. Læs mere om rewardbaseret crowdfunding her.


Rewardbaseret crowdfunding er baseret på at bidragsydere populært sagt bliver belønnet for at finansiere (yde et bidrag til) virksomheden med fx omtale på en hjemmeside eller et produkt fra virksomheden. Den der yder et bidrag (bidragsyder) får en modydelse af en hvis værdi.

Hvis modydelsen ikke har en reel værdi, kan der være tale om donationsbaseret crowdfunding.

Crowdfunding er for alle virksomhedstyper - selvstændige erhvervsdrivende og selskaber - men også privatpersoner kan i princippet crowdfunde. I nedenstående gennemgås udelukkende rewardbaseret crowdfunding for virksomheder - selvstændige erhvervsdrivende og selskaber.

Hvad er rewardbaseret crowdfunding

Rewardbaseret crowdfunding er en mulighed for virksomheden at få finansieret udviklingen af en prototype eller produktionen af et produkt uden at der er en garanti for, at der bliver produceret et specifikt / funktionsdygtigt produkt.

Rewardbaseret crowdfunding er kendetegnet ved at bidragsyder modtager en eller anden form for modydelse for sit bidrag, der har en vis værdi.  

Kendte danske og udenlandske rewardbaserede crowdfundingportaler er fx Booomerang, Kickstarter og Indiegogo

Virksomheden kan eksempelvis sælge sit produkt, før det er færdigudviklet og produceret. Modydelsen for bidragsyder er så at de modtager produktet, når det er produceret.

Et andet eksempel kan være at modydelsen for bidragsyder består i at få omtale på virksomhedens hjemmeside. Her består modydelsen i en form for reklameplads.

Skattemæssige konsekvenser for modtager

Rewardbaseret crowdfunding udløser oftest en skattepligtig indtægt hos modtageren af finansieringen.

Hvis en virksomhed sælger en vare for 1.000 kr. og det har kostet 100 kr. at producere den, er der et skattepligtigt overskud på 900 kr. (Der ses her bort fra andre fradragsberettigede omkostninger.)
Det er samme princip for rewardbaseret crowdfunding.

Hvis bidragsyder har givet fx 10.000 kr. til virksomheden og modydelsen består af et produkt der har kostet 1.000 kr. at producere har virksomheden haft et overskud, og det er skattepligtigt.

Her er det modtagne beløb ikke et lån som ved lånebaseret crowdfunding, hvor der ikke skal betales skat af det lånte beløb, men det modtagne beløb kan sidestilles med et salg af en vare / tjenesteydelse.

Hvis bidraget ikke udgør modydelsens fulde værdi, og det derfor er en underskudsforretning at producere varen / levere tjenesteydelsen, vil der tilsvarende være skattemæssig fradragsret for underskuddet i virksomheden. Fradragsret forudsætter dog, at virksomheden ikke er en hobbyvirksomhed.

Skattemæssige konsekvenser for bidragsyder

Bidragsyder er oftest en privatperson, der ønsker at støtte et givent projekt eller udvikling af produkt. For privatpersoner er der ikke fradrag for sådanne bidrag. Bidrag er i denne forbindelse at sidestille med et almindeligt forbrug / køb af varer og tjenesteydelser, der heller ikke kan trækkes fra i skat.

Hvis bidragsyder er en virksomhed, skal der foretages en konkret vurdering af formålet med bidraget, og i hvilken interesse det er foretaget. Hvis der er et kommercielt sigte med bidraget, og bidraget er ydet med det formål at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst, vil der være fradragsret i den skattepligtige indkomst. Hvis bidraget mere har karakter af at være ydet grundet fx hovedaktionærens private interesser er der ikke fradragsret i selskabets skattepligtige indkomst og hovedaktionæren kan ifalde beskatning.

Der skal ligeledes foretages en vurdering af hvorvidt bidraget står mål med modydelsen eller om en del af bidraget kan være donationsbaseret crowdfunding.

Momsmæssige konsekvenser for både bidragsmodtager og bidragsyder

Hvis bidragsmodtager - din virksomhed - er momsregistreret og bidraget er modtaget til en momspligtig ydelse skal virksomheden svare moms af beløbet.

Hvis bidragsyder er en privatperson er der ikke fradragsret for momsen, hvis bidragsyder modtager en momspligtig ydelse retur som modydelse. Ligesom der ikke er skattemæssig fradragsret for bidraget jf. ovenstående da bidraget er at betragte som et almindeligt forbrug, er der heller ikke fradrag for en eventuel moms.   

Hvis bidragsyder er en momsregistreret virksomhed skal der foretages samme overvejelser som ved ovenstående skattemæssige konsekvenser. Hvis der er skattemæssig fradragsret, vil der også være momsmæssig fradragsret, hvis der er moms på modydelsen, og det benyttes til et momspligtigt formål. 

Tal med din revisor eller anden kompetent rådgiver inden du beslutter dig for, hvilken crowdfundingmodel der passer til dit behov, og hvilke skatte- og momsmæssige konsekvenser det vil have for dig og din virksomhed.

Del til: