Dækningsgrad

Nøgletal for dækningsgrad udtrykker på forskellig måde forholdet mellem omsætning og de faste omkostninger. De mest almindelige nøgletal for dækningsgrad er dækningsbidrag, dækningsgrad, nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin.


Dækningsbidraget er den del af omsætningen, der er tilbage, når du har dækket de variable omkostninger. Det er altså de penge, der er tilbage til at dække de faste omkostninger(f.eks. husleje).
 

    Dækningsbidrag = Omsætning - Variable omkostninger    


Dækningsgraden viser hvor meget af virksomhedens omsætning der er til at dække de faste omkostninger.  Du kan finde din virksomheds dækningsgrad ved at dividere dit dækningsbidrag med din omsætning.
 

    Dækningsgrad = Dækningsbidrag 
Omsætning
* 100  


Nulpunktsomsætningen viser, hvor meget der som minimum skal indtjenes i løbet af året, for at give et resultat på 0. Du kan beregne nulpunktsomsætningen ved at dividere dine kapacitetsomkostninger med din dækningsgrad. Kapacitetsomkostninger er f.eks. husleje og afskrivninger.
 

     Nulpunktsomsætning = Kapacitetsomkostninger
Dækningsgrad
* 100  


Sikkerhedsmarginen udtrykker, hvor meget periodens omsætning overstiger nulpunktsomsætningen. Du kan udregne din virksomheds sikkerhedsmargin på følgende måde:
 

     Sikkerhedsmargin = Omsætning - Nulpunktsomsætning
Omsætning
* 100  

Del til: