Gældsdækning

Nøgletallet for gældsdækning viser virksomhedens evne til at overholde sine rentebetalinger til långiverne. Det mest almindelige nøgletal for gældsdækning kaldes ganske enkelt gældsdækning.


Nøgletallet for gældsdækning viser, om din virksomheds indtjening er tilstrækkelig til at dække sin gæld. Dette nøgletal vil især være interessant for dine långivere, fordi de vil være interesserede i at vide om virksomhedens indtjening er tilstrækkelig til at dække sine finansielle omkostninger.
 

  Gældsdækningsnøgletal 1 = Resultat af primær drift* 
Årlige rentebetalinger
   *Resultat af primær drift vil normalt være Årets resultat. Men hvis din virksomheds resultat i et enkelt år svinger meget op eller ned på grund af noget andet end den primære drift (f.eks. en erstatningsbetaling), så skal det ikke tælles med.  

Jo større nøgletallet er, desto lettere har virksomheden ved at overholde sine rentebetalinger til långiverne.

Del til: