Likviditet

Nøgletal for likviditet viser virksomhedens evne til at betale regninger i takt med at de forfalder. De mest almindelige nøgletal for likviditet er umiddelbar likviditet og likviditetsgrad 1.


Nøgletallet for umiddelbar likviditet siger noget om virksomhedens betalinsevne nu og her. Virksomhedens beholdning af kontanter (kasse og bank) og evt. omsætningsværdipapirer kaldes tilsammen for likvide midler. De likvide midler skal bruges til at dække de løbende driftsbetalinger og andre betalingsforpligtelser(f.eks. varekreditorer, husleje, el og varme) løbende, mens de forfalder.

Nøgletallet for umiddelbar likviditet findes ved at dividere likvide midler med den kortfristede gæld.
 

  Nøgletal for umiddelbar likviditet = Likvide midler  
Kortfristet gæld
   


Nøgletallet for likviditetsgrad 1 viser virksomhedens evne til at betale sine regninger og afdrage på sine lån. Nøgletallet for den umiddelbare likviditet har kun de mest likvide aktiver med. Da virksomhedens betalingsforpligtelser ikke opstår pludseligt og uforudset, kan virksomheder forvente, at tilgodehavender og omsætningsaktiver vil generere likviditet, der også kan bruges til at imødegå betalingsforpligtelser. Det anvendte nøgletal til at beskrive virksomhedens generelle likviditet kaldes likviditetsgrad.
 

    Likviditetsgrad 1 = (Likvide midler + Tilgodehavender) 
Kortfristet gæld
 
 


Jo større disse nøgletal er, desto bedre vil virksomheden kunne betale sine regninger og afdrage på sine lån.

Del til: