Revisors erklæringer: Hvad er forskellen?

Hvilket signal sender dit tilvalg eller fravalg af revisor til din bank, dine kunder og leverandører? Her kan du læse om de forskellige erklæringer, revisor kan give på et årsregnskab, og hvilken sikkerhed de giver for oplysningerne i årsregnskabet.


Hent fakta-arket:

Revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.
Valget af sikkerhed bør  ske ud fra en konkret vurdering af din virksomheds behov, lovens krav og det signal, du ønsker at sende til omverdenen, for eksempel til din bank samt dine kunder og leverandører.

Del til: