Soliditetsgrad

Nøgletal for soliditetsgrad viser hvor meget af din virksomhed, der er finansieret med fremmedkapital.


Virksomhedens soliditetsgrad viser, hvor stor en del af virksomhedens samlede aktiver der ikke er finansieret af fremmedkapital (gæld). Det vil med andre ord sige forholdet mellem den del af virksomheden, der er finansieret af ejeren og den del, der er finansieret af långivere. Altså giver soliditetsgraden et billede af virksomhedens økonomiske polstring.

I mange sammenhænge gælder det, at jo større del af firmaet, der er finansieret i långivere, desto større chance er der for at virksomheden kan gå konkurs, fordi der ikke skal gå så meget galt, for den ikke vil være i stand til at betale sine gældsforpligtelser. Derfor er nøgletallet for kapitalstruktur, den såkaldte soliditetsgrad, i de fleste virksomheder, et mål for finansiel risiko.
 

    Soliditetsgrad = Egenkapital
Samlede aktiver
   


Som fingerregel kan man sige, at jo mere ustabil virksomhedens nuværende og forventede fremtidige indtjening er, desto højere soliditetsgrad skal den have. Du kan beregne din virksomheds soliditetsgrad ved at dividere egenkapitalen med de samlede aktiver.   

Del til: