Få inspiration til at beskrive en god ide

Her finder du et eksempel på en skabelon, du kan bruge, når du skal beskrive din nye forretningsidé


Skabelonen har på siden er udfyldt med udgangspunkt i en tøjforretning, som vil udvide deres salg ved at gå online.
Ved at følge skabelonen får du først kort beskrevet din ide, herefter skal du uddybe de forskellige dele af idéen. Ved at følge skabelonen får du et værktøj, som kan sikre, at du får tænkt flere dimensioner af din idé igennem og du får et overblik over det forventelige forretnings potentiale i idéen.

Eksemplet herunder er forsimplet. Der vil næsten altid være behov for en uddybende beskrivelse af idéen, analyser af antal kunder, beskrivelse af budgetforudsætninger, indkøringsfaser med videre.
Tal med din rådgiver om, hvordan du kan komme godt fra start.

Beskriv kort idéen

Idéen:
At udvide vores almindelige butikssalg af modetøj til kvinder med en hjemmeside, hvor man kan købe tøjet og se butikken. Idéen er også at udnytte sociale medier, f.eks. Facebook. Vi forventer at lancere hjemmesiden primo år 2.


Overvej hvordan idéen giver værdi til dine kunder

Bedre priser:
I første omgang ingen ændring af priser. ”Venner” på Facebook får bonuspoint, som kan indløses til en gave, når X antal point er samlet.

Bedre service:
Vores kunder har mulighed for at ose i vores butik 24 timer i døgnet, mens de sidder hjemme i stuen.

Større oplevelser:
Vi vil prøve at give vores kunder en totaloplevelse. Men det er ikke en oplevelse, som vores kunder vil betale mere for.

Socialt netværk:
Vi styrker vores yngre kunders (de 19-29 åriges) behov for at være en del af et socialt netværk ved, at de via Facebook har en fælles favorit tøjbutik. 


Overvej hvordan giver idéen værdi til din virksomhed?

Mersalg til kunder:
Målet er at få nye kundegrupper ved at udbrede kendskabet til butikken via nettet og skabe mersalg til eksisterende kunder. Vi forventer 10 besøgende på hjemmesiden pr. dag, dvs. et årligt besøgstal på 3.650 personer. Ca. 900 af dem (25%) er nye potentielle kunder, hvoraf 90 (10%) også vil besøge den fysiske butik. Vores kunder køber i gennemsnit for kr. 500 pr. besøg jf. egen kundestatistik. Forventet mersalg til nye kunder pr. år kr. 45.000. Ca. 2.700 (75%) er nuværende kunder, hvoraf 25% vil besøge butikken oftere. Forventet mersalg til nuværende kunder pr. år kr. 62.500. Forventet avance i alt kr. 75.000.

Profilering af virksomheden:
Tøjbutikken bliver profileret via hjemmesiden og Facebook.

Besparelse i produktionen:
Vi udnytter medarbejderressourcer bedre ved at bruge den tid, hvor der ikke er kunder i butikken, til at sammensætte tøj m.v., der skal fotograferes til hjemmesiden.

Bedre udnyttelse af lokaler:
Lokalerne udvides til også at omfatte de osere, der sidder derhjemme via nettet.

 

Ny viden i organisationen:
Vi bliver bedre til at præsentere butikken og vores varer visuelt, da der skal tages 360° foto og billeder.


Overvej hvilke investeringer og omkostninger, der er ved idéen

Indkøb af materialer og udstyr:
Ny computer og software kr. 8.500
Nye forhæng til prøverum og nye lamper over disk 6.500 kr.
I alt kr. 15.000

 

Indkøb af assistance:
Etableringsomkostninger:
  Design og opsætning af hjemmeside kr. 25.000
Løbende omkostninger:
  Assistance til vedligeholdelse af hjemmeside kr. 3.000
  Professionel fotograf til at tage 360° fotos af butikken to gange årligt kr. 10.000
  Professionel fotograf til at tage still-fotos af tøj de første to gange. Derefter gør vi det selv. Kr. 7.500
  Gaver til “venner” på Facebook ved indløsning af bonuspoint kr. 15.000

 

Eget tidsforbrug:
Idéer til design af hjemmeside og indhentning af tilbud, i alt X timer. Løbende vedligeholdelse af hjemmeside, fotos af tøj m.v., X timer.
Eget timeforbrug ej prissat.

Finansieringsomkostninger:
Omkostninger år 1 trækkes på kassekredit med 7,5% i rente. I løbet af år 2 dækkes de sidste etableringsomkostninger og de løbende omkostninger ved meromsætningen.


Sæt fokus på de økonomiske nøgletal i idéen

Investeringens overskud:
Pr. år:
År 1: -52.000 kr.
År 2: +43.000 kr.
År 3: +47.000 kr.
I alt efter år 3: +38.000 kr.

Investeringens overskudsgrad:
År 3: 25%

 

Tilbagebetalingstid:
15 måneder

Del til: