Få mest muligt ud af din revisor

Din revisor er mere end revision af regnskabet. Din revisor er også en mulighed for at få råd og vejledning til at optimere din bundlinje. Spørg det betaler sig.


Din revisor er mere end tørre tal til regnskabet. Din er også en indgang til viden, som kan gøre en forskel på din bundlinje.

Flere undersøgelser viser, at virksomheder, der samarbejder med rådgivere, typisk klarer sig bedre end virksomheder, der ikke gør. Eksempelvis er både overlevelsesraten og vækstraten højere hos iværksættere, der søger rådgivning.

Hos mange SMV’erne og iværksætterne er revisor oftest den eneste rådgiver virksomheden er i kontakt med. Det viser flere redegørelser fra Væksthusene. Stil derfor de rigtige spørgsmål, og sørg få mest muligt ud af din revisor.
Ofte handler kontakten med revisor om at få udarbejdet regnskabet, og det er ikke altid at hverken revisor, eller du får sat fokus på spørgsmål og områder, hvor du kan optimere din virksomhed.

Gode spørgsmål til din revisor
For at give dig en række input til spørgsmål, du kan bruge til at aktivere din revisors viden, har vi udarbejdet en inspiration til en række gode spørgsmål, du kan stille din revisor.

Brug revisor til forretningsudvikling
Vi har også samlet en liste over de områder, hvor revisor kan bidrage til din forretning:

Del til: