Hvor ligger dit potentiale?

Fornyelse handler ikke bare om at finde nye produkter og teknologier. Alle led i din værdikæde, dine processer og dine systemer kan være veje til fornyelse og vækst.


Hvor ligger dit potentiale til at lave ændringer og dermed forbedre din forretning? Herunder er inspiration til en række områder, som alle kunne være målet for at indføre en række små forbedringer i din virksomhed.

Bedre forretningskoncept

 • Nye produkter og services?
 • Anderledes prisstruktur?
 • Nye kundesegmenter?
 • Kundernes oplevelse?
 • Forskellighed fra konkurrenter?

Stærkere organisation

 • Smartere arbejdsgange?
 • Bedre leverandørsamarbejder?
 • Inddragelse af medarbejdere?
 • Professionel bestyrelse?
 • Bedre arbejdsmiljø?

Holdbare kunderelationer

 • Markedsføring på nye måder?
 • Nye salgsmetoder?
 • Større interesse hos medierne?
 • Virksomhedens identitet og brand på markedet?
 • Opbygning af nye netværksrelationer?

Effektiv forretningsdrift

 • Bedre omkostningsstyring?
 • Strømligning af produktionsprocesser?
 • Optimering af logistik?
 • Finansiering af idéer, der giver afkast?
 • Nye fysiske rammer?

Sådan har andre gjort – cases

Bedre forretningskoncept – omstillingsparat produktion
Easyfood A/S
Et stort etableret indistribageri har sat fokus på forbrugernes behov for convenience produkter inden for brød og kager. En omstillingsparat produktion og udvikling af industrirobotter til at klare opslidende arbejdsgange for medarbejdere har givet vækst på 730% inden for de seneste fire år.

Effektiv forretningsdrift – strammere økonomistyring
PP Clinic   (Privat klinik for psykiatri)
En bedre dialog med banken kombineret med strammere økonomistyring har forbedret resultaterne efter en periode med stagnation. Privatklinikken inden for psykiatri har fået luft til at fokusere på kunderne, indgå nogle store samarbejdsaftaler og oplever nu forbedret markedsposition.

Del til: