Hvordan kan du gøre det bedre?

Find de områder, hvor du hurtigt kan skabe forandringer og spare penge ved at tænke i nye baner


I løbet af året er der mange oplagte muligheder til at overveje, hvor din virksomhed kan gøre det bedre. Det kan være, når årsregnskabet afsluttes, og du står med de hårde fakta om sidste års præstationer, eller når næste års budget skal udarbejdes, og alle forhold i virksomheden alligevel skal gennemgås.

Du kan sammen med din revisor eller andre rådgivere tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og bruge dem til at identificere de mest oplagte områder for fornyelse i din virksomhed.

Bedre forretningskoncept

Kan du udvikle nye produkter eller services for at tiltrække nye kunder?

Ja

Nej

Kan du skabe anderledes prisstrukturer, der giver bedre en forretning?

 

 

Kan du finde på nye kundegrupper til dine produkter og services?

 

 

Kan du skabe oplevelser, som dine kunder vil betale mere for?

 

 

Kan du finde på nye og andre måder at være forskellig fra konkurrenterne?

 

 

 

Stærkere organisation

Kan du finde på smartere arbejdsgange, der kan effektivisere hverdagen?

Ja

Nej

Er der måder, hvor du kan skabe nye og bedre samarbejdsformer?

 

 

Kan du inddrage medarbejderne mere end i dag og bruge deres input?

 

 

Kan nye personer i ledelsen, medarbejderstaben eller bestyrelsen inspirere til fornyelse?

 

 

Kan du skabe et mere velfungerende arbejdsmiljø for dine medarbejdere?

 

 

 

Holdbare kunderelationer

Kan du markedsføre dine produkter og services anderledes end i dag?

Ja

Nej

Kan du tage nye salgsmetoder i brug?

 

 

Kan du skabe interesse hos medierne ved at arbejde anderledes med PR?

 

 

Er der måder, hvor du kan skabe en stærkere virksomhedsidentitet og brand?

 

 

Kan du opbygge netværksrelationer på nye måder?

 

 

 

Effektiv forretningsdrift

Er der måder, hvor du kan skabe en bedre omkostningsstyring?

Ja

Nej

Kan produktionen strømlignes yderligere?

 

 

Er der nye måder at optimere logistikken i virksomheden på?

 

 

Kan du skaffe finansiering til gode idéer på nye måder?

 

 

Kan du skabe nogle bedre fysiske rammer for virksomheden?

 

 

 

Kilde: Vækst kan skabes af små forbedringer. Hver dag 

Del til: