03. januar 2019

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Fald i optaget på cand.merc.aud. på CBS i 2018

I 2018 er der sket et fald på 14 % i optaget på cand.merc.aud. på CBS, hvilket er en konsekvens af en adgangskvotient på 4,5. Optagstallene viser desuden, at de fleste med HD-baggrund vælger erhvervskandidatordningen, mens de studerende med HA-baggrund vælger fuldtidsstudiet.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Optaget på cand.merc.aud. på CBS er i 2018 reduceret fra et niveau på 259 i 2017 til 222 nye studerende i 2018, hvilket er en reduktion på godt 14 pct. Der er flere årsager til nedgangen i optaget, som kommer på trods af, at CBS har oprettet ca. 250 studiepladser. Det hænger blandt andet sammen med en mindre nedgang i antallet af ansøgere, som er reduceret med knapt 2 pct., ligesom det spiller ind, at ansøgerne i år er kommet med lidt ringere forudsætninger end tidligere, og flere derfor er blevet sorteret fra.

CBS har et stort antal ansøgere på 493 ansøgere, hvoraf 208 har HD-baggrund, og de øvrige 285 ansøgere har en uddannelsesmæssig baggrund fra forskellige HA-retninger med HA-almen som den overvejende, hvor 248 af ansøgerne kommer fra. CBS har derfor opstillet en række optagelseskriterier baseret på karaktergennemsnit og i særdeleshed niveauet og indholdet af de fag, der er opstillet som minimumskrav for at kunne blive optaget på cand.merc.aud. på CBS. Desuden betyder optagelseskriterierne, at det stort set udelukkende er studerende med cand.merc.aud. på CBS som 1. prioritet, der kommer ind.

Ifølge studieleder Kim Klarskov Jeppesen fra CBS skyldes det reducerede antal optagne, at CBS vil opretholde kvaliteten: ”Jeg besluttede i samråd med Admissions Office på CBS at reducere antallet af pladser en smule, så vi ikke kom til at optage de dårligste studerende. I år var adgangskvotienten ca. 4,5 i snit, og vi vil nødigt gå lavere end det”.

 

Erhvervskandidaterne kommer fra HD (R) og de fuldtidsstuderende fra HA-almen

Der er to primære veje til cand.merc.aud.-studiet, nemlig HD(R), hvor 57 % af de optagne kommer fra og HA-Almen, som udgør 36 % af optaget, mens de resterende kommer primært fra andre HA-retninger. Hvilken studieform de 222 studerende, som er optaget på cand.merc.aud. på CBS har valgt, hænger tæt sammen med, hvilken adgangsgivende uddannelse de studerende har med sig. Der er en tydelig sammenhæng, der viser, at blandt de 126 studerende, som kommer fra HD(R), har 80 % valgt erhvervskandidatordningen, hvor de fortsat kan arbejde tæt på fuld tid og studere sideløbende med arbejdet. Omvendt ser vi blandt de 80 studerende med HA-Almen baggrund, at lige knapt 90 % af dem har valgt at studere på fuldtid. Det afspejler, at det er studerende, som kommer med en akademisk baggrund og er vant til at studere på fuldtid, samt at det formentlig også er studerende, som ikke allerede er i arbejde.

”Vi optager i år lidt flere med en HD baggrund end forrige år, hvilket muligvis skyldes, at Erhvervskandidatordningen kan have givet flere HD’ere lyst til at læse videre” siger Kim Klarskov Jeppesen og tilføjer ”så længe der er en fornuftig balance mellem andelen af HD’ere og HA’ere i optaget, har CBS ingen planer om at lave kvoter til Erhvervskandidatordningen”.

 

En stor del af afslagene bliver givet til studerende fra HA-almen andre steder i landet

Mens 222 ansøgere er blevet optaget på cand.merc.aud. på CBA i 2018, er der 271 der har fået afslag eller selv har takket ’Nej tak’ til pladsen. Blandt de der har fået afslag, kommer ca. 2/3 fra HA-almen med en betydelig overvægt på HA-uddannelserne på RUC og SDU. Til gengæld er der relativt få af ansøgerne med en baggrund fra HA-retningerne på CBS, som har fået afslag på deres ansøgning.

Kim Klarskov Jeppesen forklarer om baggrunden herfor: ”En stor del af de studerende vi afviser på HA studiet på CBS søger ind på HA studierne hos SDU i Slagelse eller RUC. Det er mit indtryk, at en del af disse efterfølgende søger cand.merc.aud.-studiet på CBS, primært for at komme ind på CBS og i mindre grad fordi de interesserer sig for revisorfaget. Vi tager gerne de gode ansøgere fra disse universiteter, men generelt er vores egne HA’ere bedre motiverede og bedre kvalificerede”.

HA studiet på CBS havde i 2018 en adgangskvotient på 8,5. HA studiet på SDU i Slagelse havde til sammenligning en adgangskvotient på 5,4.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu