22. januar 2015

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Familien træder til, når banken siger nej

Lukning eller manglende vækst. Det er konsekvensen for nystartede virksomheder, hvis de ikke kan få finansiering. Og når banken siger nej, så vender virksomhederne sig mod familien, mens crowdfunding først er på vej ind på lystavlen hos virksomhederne, vurderer revisorerne. FSR - danske revisorer.


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Mere end ni ud af 10 revisorer oplever, at virksomhederne søger mod alternativer til pengeinstitutterne. Det er primært hos familien, at SMV'er henter alternativ finansiering, viser ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer.

”Virksomhedsejerne vender sig mod deres private netværk som eksempelvis familien, når de ikke kan skaffe almindelig finansiering. Vækstfonden er også et af de steder virksomhederne kigger hen, mens belåning og salg af fakturaer gennem eksempelvis factoring lander på revisorernes tredjeplads som virksomhedernes alternativ til banken,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Nuværende situation hæmmer væksten
Samlet set, er det revisorernes vurdering, at SMV'ernes aktuelle adgang til finansiering hæmmer væksten. Det er svaret fra mere end otte ud af 10 revisorer i undersøgelsen. Det er særligt unge og nystartede virksomheder, som har svært ved at få finansiering, og når de unge virksomheder ikke får finansiering er konsekvensen lukning, langsom eller slet ingen vækst, lyder dommen fra revisorerne.

”Naturligt nok rammer mangel på finansiering de nystartede virksomheder hårdest, da de har mindre at stå imod med. Derfor kan lukning være resultatet, når nye virksomheder ikke får finansiering. For mere etablerede virksomheder får manglende finansiering i stedet det resultat, at virksomhedens vækst sættes i stå. Vi står pt. i en situation, hvor adgangen til bankfinansiering er svær. Det skaber udfordringer for virksomhederne, hvilket ses ved, at revisorerne i højere grad ser virksomhederne søge mod alternativer til pengeinstitutterne som eksempelvis familien,” siger Tom Vile Jensen.

Crowdfunding på vej ind på lystavlen
Crowdfunding har været meget omtalt i 2014, og den alternative finansieringsform vinder langsomt indpas hos de danske virksomheder. I undersøgelsen svarer 8 pct. af revisorerne, at de har kunder, som har benyttet sig af crowdfunding som finansieringsform.

”Revisorerne vurderer, at crowdfunding for nuværende kun har et ”lille” til ”mellem” potentiale som finansieringsform for danske virksomheder. I USA har potentialet vist sig, og tjenester som Kickstarter har rejst millioner til amerikanske virksomheder, men vi mangler fortsat at se de gode eksempler på danske virksomheder, hvor det lykkes, hvilket revisorernes vurdering af potentialet også afspejler”, siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Samtidig har det givetvis også betydning, at der endnu ikke ligger en klar rammelovgivning  for de forskellige crowdfunding-metoder. Så længe du ikke ved, hvordan du skal håndtere moms, skat og så videre, hvis du rejser finansiering via crowdfunding, ja, så afstår mange nok fra at benytte sig af den mulighed. Vi hæfter os derfor ved, at regeringen har meldt ud, at man ønsker at skabe klarhed på området. Vi håber samtidig, at virksomhederne ikke skal vente alt for længe på at få den klarhed.”

Læs hele analysen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu