06. september 2022

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar - Priser

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

Rapporter fra 15 navngivne virksomheder vurderes nærmere for at afgøre, hvem der skal nomineres til CSR Prisen i år. Beslutningen tages af CSR Prisens dommerpanel, som består af 11 repræsentanter fra dansk erhvervsliv og civilsamfund. Prisen uddeles d. 11. oktober, og du kan allerede nu tilmelde dig en spændende og faglig dag med fokus på bæredygtighed og rapportering anno 2022 på Børsen i København.


Amalie Schou Nielsen Fagkonsulent
nfa@sfe.qx 6142 0063


Pernille Risgaard Chefkonsulent (ekstern tilknytning)
ce@cpbzcnal.qx 4026 1433Kampen om CSR Prisen 2022 står for skud. Rapporteringen om bæredygtighed fra 15 virksomheder - se listen nedenfor - er blevet gransket af dommerpanelet, og de er i fuld gang med at udvælge, hvem der skal nomineres til CSR Prisen 2022. Listen af virksomheder er blevet snævret ind fra en samlet pulje på 112 virksomheder til en pulje på 44 virksomheder, der efter en indledende screening er blevet vurderet fagligt i dybden. Af de 44 virksomheder er 15 gået videre til CSR Prisens dommerpanel, og kun de bedste af dem nomineres til prisen og mødes med dommerpanelet for en uddybning af deres rapport. Herefter afgør dommerpanelet, hvem der skal vinde prisen.

Ud over listen af de 15 virksomheder og årets dommerpanel er nedenfor et par highlights på tværs af gruppen af virksomhedsrapporter, og hvad der har kendetegnet feltet af rapporteringer til vurdering i år. Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed (USB), giver dommerpanelets opgave et par kommentarer med på vejen:

”Når dommerpanelet ser på de 15 rapporteringer fra nogen af Danmarks største unoterede og børsnoterede virksomheder, er det ikke en lille opgave, de påtager sig. Rapportering om bæredygtighed og ESG rykker sig rigtig meget i disse år, og det er mere og mere de små marginaler, der gør sig gældende i forhold til, om virksomhederne nomineres til prisen, da flere og flere gør det godt. De 15 virksomheder, hvis rapporteringer er forelagt panelet, viser alle gode takter, og der er god inspiration at finde på mange fronter. Derfor ønsker panelet og vi fra FSR – danske revisorers side, at vi ikke blot melder ud om, hvem dommerpanelet nominerer, men også hvem de har drøftet i panelet, da det i sig selv er en anerkendelse,” siger Birgitte Mogensen.   

FSR – danske revisorer annoncerer cirka to uger før prisuddelingen, hvem der nomineret til prisen i år, og prisen uddeles på Børsen i København tirsdag den 11. oktober 2022 i forbindelse med den årlige konference om samfundsansvar og bæredygtighed #CSRDag22, som arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer. Der er åbent for tilmeldinger, så tilmeld dig allerede nu og vær med, når vi uddeler prisen og hylder de danske virksomheder, der gør det bedst inden for rapportering om bæredygtighed i Danmark.


Listen over de 15 virksomheder, dommerpanelet vurderer:

 • A.P.Møller-Mærsk
 • Arla
 • Carlsberg
 • Coloplast
 • Danish Crown
 • Danske Bank
 • FLSmidth
 • Grundfos
 • HusCompagniet
 • Novozymes
 • Pandora
 • Salling Group
 • Stark
 • Vestas
 • Ørsted

CSR Prisens dommerpanel 2022

 • Anders Eldrup, formand, Innovationsfonden
 • Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Global Listing Service, Københavns Fondsbørs, NASDAQ
 • Charlotte Mark, vicedirektør, LD Fonde
 • Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef, Dansk Erhverv
 • Jacob Fjalland, international programchef, WWF
 • Mette Boye, næstformand for Institut for menneskerettigheder og tidl. direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel
 • Mia Kaspersen, Associate Professor, CBS
 • Michael Albrechtslund, direktør, Finansforeningen/CFA Society Denmark
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Niels Ploug, afdelingsdirektør, Danmarks Statistik
 • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark

 

112 virksomheder
- samlet pulje til vurdering   

44 virksomheder

– videre efter indledende screening

15 virksomheder

– videre efter faglig vurdering

Antal virksomheder

48 unoterede

64 børsnoterede

16 unoterede

28 børsnoterede

 

5 unoterede

10 børsnoterede

Årsrapport, hvor bæredygtighed er en del af ledelsesberetning vs. særskilt bæredygtighedsrapport (rapporteringens gennemsnitlig samlede antal sider)

24% årsrapport

(gns. 110 sider)

 

76% særskilt rapport om bæredygtighed
(gns. 48 sider)
 

18% årsrapport

(gns. 131 sider)

 

82% særskilt rapport om bæredygtighed
(gns. 64 sider)

 

13% årsrapport

(gns. 148 sider)

 

87% særskilt rapport om bæredygtighed
(gns. 62 sider)

Revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar /ESG /dele heraf

30%

61%

 

87%

Tilsluttet FN’s Global Compact og rapporteringen udgør Communication on Progress

72%

86%

93%

 

Task Force on Climate-related Financial Discloures (TCFD) omtale i rapporteringen

 

32%

59%

80%

Science-Based Targets (SBT) omtale i rapporteringen

46%

73%

93%


Se mere om de 112 udvalgte virksomheder i lanceringspublikationen CSR Prisen 2022. Omtale af TCFD og SBT betyder ikke nødvendigvis, at der er fuld TCFD-rapportering, og at virksomheden arbejder med SBT, men kan være et udtryk for, at disse rammeværker omtales i rapporten, og at virksomheden overvejer disse.


Highlights på tværs af den samlede pulje af 112 virksomheder fra den indledende screening

Formål, ledelse og væsentlighed

 • Knap halvdelen angiver eksplicit virksomhedens formål.
 • Flere end 7 ud af 10 omtaler forankring af bæredygtighed i organisationen, herunder også bestyrelsens og ledelsens rolle.
 • Flere end 6 ud 10 præsenterer klart de forskellige bæredygtighedsforhold, der er væsentlige for virksomheden, mens kun lidt over halvdelen beskriver den proces, der ligger til grund for resultatet og vurderingen af væsentlighed. 

Mål

 • Knap 9 ud af 10 omtaler FN’s Verdensmål og de mål, de arbejder med.
 • Knap 9 ud af 10 har to eller flere forskellige mål inden for bæredygtighed /ESG.
 • Knap 8 ud af 10 gør brug af kortsigtede mål, og omkring 7 ud af 10 gør brug af mål med mellemlang og lang sigt. Flere gør brug af mål med både kort, mellemlangt og/eller langt sigte.
 • Lidt over halvdelen gør brug af milepæle for langsigtede mål.
 • Omkring 7 ud af 10 har et absolut CO2-reduktionsmål, som for mange udgør et netto-nul mål.

ESG data

 • Knap 9 ud af 10 gør brug af KPI’er i forhold til at måle fremdrift på deres mål.
 • Knap 8 ud af 10 angiver ESG-nøgletal eller lignende i tabelform med mere end et års data.
 • Flere end 7 ud af 10 angiver deres CO2-emission i scope 1 og 2, hvor lidt over halvdelen angiver CO2-emissoner i scope 3.
 • Flere end 7 ud af 10 kommenterer på væsentlige udviklinger i ESG-data.
 • Flere end 7 ud af 10 angiver deres regnskabspraksis.   

Rapporterne er vurderet op i mod to kriterier  
Virksomhedernes rapportering er vurderet ud fra to overordnede kriterier, som danner grundlag for en indstilling til CSR Prisen 2022. Udgangspunktet for vurderingen er den seneste rapport, som indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og som senest er udgivet d. 31. maj 2022. Henvisninger fra rapporten inddrages kun i det omfang, at de omtales direkte og har direkte relevans for vurderingskriterierne.

Relevans og væsentlighed
Vi forventer, at rapporten klart introducerer virksomhedens formål, forretningsmodel, ambition inden for bæredygtighed, indflydelsessfære og rolle i samfundets bæredygtige omstilling. Samtidig forventer vi, at rapporten oplyser om, hvordan arbejdet med bæredygtighed er forankret i organisationen, herunder om bestyrelsens og ledelsens rolle.

Vi forventer også, at rapporten giver indblik i processer for at identificere og vurdere bæredygtighedsforhold relateret til virksomhedens drift og værdikæde, og som har betydning for virksomheden (udefra-ind perspektiv) og dens påvirkning af samfundet (indefra-ud perspektiv).

Vi forudsætter, at virksomheden i rapporten overskueligt præsenterer de væsentligste bæredygtighedsforhold, samt adresserer risici og muligheder inden for bæredygtighed og ESG.

Vi forudsætter også, at virksomheden i rapporten viser retning med sine strategiske prioriteter, kobling til FN’s Verdensmål og har sat sig flere mål inden for bæredygtighed på kort, mellemlang og/eller lang sigt, herunder mål for absolutte CO2-reduktioner (scope 1, 2 og/eller 3).

Balance og brugbarhed
Vi forventer, at væsentlige bæredygtighedsforhold på tværs af ’E’, ’S ’og ’G’ afspejler sig i årets indsatser for at minimere negative påvirkninger og bidrage til positive forandringer for virksomheden og samfundet. Desuden forventer vi, at håndtering af sektorrelevante dilemmaer og eventuelle sager italesættes.

Vi forudsætter, at virksomheden sætter ord og tal på årets fremdrift op i mod virksomhedens strategiske prioriteter og mål inden for bæredygtighed, herunder at der er transparens om operationelle milepæle for langsigtede mål. Samtidig forudsætter vi, at rapporten præsenterer flere års ESG-nøgletal i tabelform, at CO2-udledning opgøres i scope 1, 2 og 3 i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protokollen, samt at væsentlige negative og positive udviklinger i ESG-nøgletal forklares.

Vi forudsætter også, at virksomheden angiver rapportens afgrænsning og redegør for anvendt regnskabspraksis, samt brug af frivillige standarder, guidance og rammeværk i arbejdet med bæredygtighed og ESG-rapportering.

Vi noterer derudover, om der er en revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar og ESG eller dele heraf.

Vil du vide mere?  
Læs om processen for vurdering mv. på fsr.dk/CSRPrisen2022.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber