07. januar 2016

Regnskab Finansielle Selskaber - Lovgivning og fortolkning

Finanstilsynet opfordrer kreditinstitutter til bedre information i regnskaberne

Finanstilsynet opfordrer i et orienteringsbrev de danske kreditinstitutter til bl.a. at forbedre oplysninger i regnskaberne om goodwill og kreditrisici. Opfordringen er baseret på tilsynets kontrol af institutternes regnskaber.


Finanstilsynet har i det såkaldte "julebrev" i relation til regnskabsaflæggelsen for 2015 opfordret danske kreditinstituttet til at være særligt opmærksomme på følgende:

  • Behov for bedre oplysninger om goodwill
  • Behov for mere specifikke oplysninger om kreditrisici
  • At det kan være væsentligt for regnskabsbrugerne, at der oplyses om mulige virkninger af den forventede europæiske godkendelse af den nye regnskabsstandard om finansielle instrumenter (IFRS 9)
  • Klassifikation som egenkapital af en kapitaludstedelse, der opfylder betingelser i CRR-forordningen for hybrid kapital
  • Rapportering vedrørende tilsynsdiamanten
  • Oplysninger om aflønning af væsentlige risiko-tagere (bestyrelse, direktion og andre), jf. lov om finansiel virksomhed og aflønningsbekendtgørelsen.
  • Landbrug og hektarpriser (at det udmeldte niveau fra juni 2014 fortsat anses som gældende)

Download Finanstilsynets orienteringsbrev om regnskabsaflæggelse for 2015 for kreditinstitutter.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu