20. december 2017

Regnskab Øvrige - Vejledninger

Finanstilsynet udsender vejledning om intern viden i finansielle rapporter

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning med eksempler på, om og hvornår en udsteder skal offentliggøre oplysninger, som er baseret på intern viden.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060I langt størstedelen af alle processer for udarbejdelse af regnskab kan udstederne fastholde deres praksis og uden yderligere foranstaltninger offentliggøre årsrapporten på den planlagte dato. Mange af udstedernes finansielle rapporter indeholder nemlig ikke intern viden. Opstår der mulig intern viden under udarbejdelsen af f.eks. en årsrapport, kan det være nødvendigt at inddrage ledelsen (direktion og bestyrelse) for at slå fast, om der er tale om intern viden. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at beslutte en ned- eller opjustering.

En udsteder kan være nødt til at gå ud med en meddelelse før den planlagte dato for offentliggørelse af f.eks. årsrapporten. Det kan være tilfældet, hvor der ikke er tvivl om nedjustering, eller hvor der ikke er et skøn knyttet til beslutningen, f.eks. hvor en udsteder mister en stor ordre, eller sikkerheden i tallene er så stor, at der reelt ikke er et ledelsesskøn.

Vejledningen indeholder flere eksempler på, hvornår en udsteder af finansiel årsrapport skal oplyse om intern viden.

Offentliggørelsen af intern viden er et krav i medfør af artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug.

Læs vejledningen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu