15. april 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven - Særlige emner

”Fit & proper”-krav til ledelse og reelle ejere i bogførings- og skatterådgivningsvirksomheder

Specielt for virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17 – dvs. virksomheder, der leverer ydelser, som også leveres af advokater, ejendomsmæglere eller revisorer – gælder der en særlig ”fit & proper”-regel for ledelse og reelle ejere i lovens § 57, stk. 2. De pågældende må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes stilling eller kontrollerende indflydelse”, sådan som det var tilfældet i denne sag.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber