06. august 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab Historisk

Flere årsregnskaber i juli

Corona-krisen og fristforlængelser har haft stor betydning for antallet af indsendte årsregnskaber i 2020. Selvom antallet af indsendte årsregnskaber i juli steg i forhold til sidste år, så er der på nuværende tidspunkt indsendt mere end 50.000 færre årsregnskaber i forhold til samme tidspunkt sidste år.


Ulrik Jørstad Gade Fagchef for politik
hwt@sfe.qx 2683 2638Ved udgangen af juli var der siden 1. januar indsendt 170.369 årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen. I samme periode sidste år blev der indsendt 227.046 årsregnskaber.

På grund af Corona, og forlængelsen af fristen for at indsende årsregnskab med 3 måneder, er der indsendt færre årsregnskaber i 2020.
Frem til og med april i år var antallet af indsendte årsregnskaber på niveau med 2019, mens der blev indsendt markant færre årsregnskaber i maj og juni.

I juli steg antallet af indsendte regnskaber og lå over niveauet for 2019. Samtidig må der den næste tid forventes en slutspurt frem mod, at den forlængede frist for indsendelse af kalenderårs-regnskaber udløber.

Fakta om forlængelsen
Virksomheder med regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får helt ekstraordinært forlænget indberetningsfristen med tre måneder på grund af coronavirus/covid-19-situationen. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 7 måneder efter regnskabsårets udløb.

Kilde: Erhvervsstyrelsen 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber