26. april 2018

Ugens kommentar 2018

Flere hoveder i løvens hule kræver sund iværksætterkultur

Kommentar, 26. april


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198I disse måneder ruller en ny sæson af løvens hule hen over fjernsynsskærmen. Håbefulde iværksættere pitcher hver uge deres forretningsideer til et ekspertpanel af succesfulde iværksættere og investorer. Seerne er begejstrede, og de mange, der tager springet og bliver selvstændige og realiserer en forretningsidé, nyder stor respekt blandt danskerne, hvor over halvdelen tillægger iværksættere stor betydning for det danske samfund.

Alligevel sætter Danmark bundrekord med den laveste andel af selvstændige i EU. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er blot 7,5 procent af danskerne i den arbejdsdygtige alder selvstændige. Resten er lønmodtagere. Sammenlignet med resten af Europa har vi således en svag selvstændigheds- og iværksætterkultur.

Det er overraskende al den stund, at skiftende regeringer herhjemme har arbejdet systematisk med at fremme iværksætterkulturen. Senest den siddende regering, der i 2016 nedsatte et iværksætterpanel for at fremme vilkårene for iværksætteri og gøre det nemmere at starte virksomhed.

Og det er faktisk nemt at starte virksomhed i Danmark. For blot én krone og med begrænset hæftelse kan man etablere et selskab og starte sin egen virksomhed. Mange offentlige ”nem-løsninger” betyder, at bureaukratiet er begrænset, og vi har et veludbygget erhvervsfremmesystem med generøse erhvervsstøtteordninger.

FSR – danske revisorer foretog for godt et år siden og på baggrund af en gennemgang af årsregnskabsdata en analyse af nyetablerede virksomheders evne til at overleve og vækste. Næsten seks ud af 10 virksomheder, som blev etableret i 2009, overlevede mere end fem år. Det er ganske flot og noget højere, end hvad tidligere undersøgelser herhjemme har vist.

Ser man på balancen blandt de overlevende selskaber fra 2009, har over halvdelen haft en vækst på over 10 procent, færre har vækstet over 50 procent, og der er meget få deciderede vækstvirksomheder. I de seneste 25 år er der kun etableret én virksomhed herhjemme, som er vokset til at blive mere end 1.000 ansatte, og det er Netcompany.

Så selvom iværksættere har gode rammevilkår i Danmark, giver det god mening, at der fra politisk hold er et stærkt fokus på iværksætterkulturen. Men det må ikke ske på bekostning af de mange ejerledede virksomheder herhjemme, som er fundamentet og rygraden i dansk erhvervsliv, og som skaber titusindvis af arbejdspladser. Og det må ikke ske med bind for øjnene og tossegodhed. For erfaringen viser, at der er forholdsvis mere svindel og skattesnyd blandt de nystartede virksomheder og navnlig de såkaldte IVS'ere, hvoraf en del er lukket og har efterladt en stor regning til statskassen.

Det skal være nemt at starte og drive virksomhed i Danmark. Et vitalt og innovativt erhvervsliv er forudsætningen for økonomisk vækst og velstand. Men vi skal sikre, at det er økonomisk sunde og veldrevne virksomheder, der ser dagens lys.

Når man ser på det europæiske landkort, er det lande som Grækenland og Italien, der topper listen med henholdsvis en tredjedel og en femtedel af de beskæftigede, der arbejder som selvstændige. Det vidner om en stærk selvstændigheds- og iværksætterkultur, som nok hverken kan eller skal kopieres i Danmark.
Vi skal finde vores egen recept med gode rammevilkår og regelrethed som vigtige ingredienser.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu