07. august 2018

SMVPortalen

Flere virksomheder får finansiering med revisors hjælp

Crowdlending bliver mere og mere populært hos virksomhederne som et alternativ til traditionel bankfinansiering. Virksomheder, der benytter professionelle rådgivere, står bedst i ansøgningsprocessen.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Crowdlending bliver mere og mere populært hos virksomhederne som et alternativ til traditionel bankfinansiering. Og der er virksomheder og privatpersoner nok, der vil låne ud til virksomhederne. Men det er langt fra alle, der får et ”ja” til deres låneansøgning. 

Hvad er crowdlending? 
Crowdfunding er en samlebetegnelse for flere typer af finansiering og består af de fire finansieringstyper: Donationscrowdfunding, belønningscrowdfunding, aktiebaseret crowdfunding og lånecrowdfunding – også kaldet crowdlending

Crowdlending er, når en virksomhed eller privatperson låner penge fra en gruppe af personer gennem en online platform. 
Lånet til låntager er sammensat af flere mindre andele, hvor hver långiver modtager afdrag og renter i forhold til deres andel af det samlede lån. 

Der er typisk ingen begrænsninger på, hvem som kan låne penge ud. Derimod skal alle låntagere gennem en kreditvurdering, som bliver foretaget af platformen. Renten bestemmes typisk af platformen.

Større chance for lån ved brug af professionelt netværk
I 2017 googlede 1/3 af alle låneansøgere sig frem til Lendino, men det var kun 10 procent af dem, der fik et lån. Det står ikke meget bedre til, hvis låneansøgerne havde hørt om Lendino via Facebook. Knap syv procent af ansøgerne kendte Lendino fra Facebook, men det er kun otte procent af dem, der fik et lån i 2017. 

Anderledes positivt ser det ud, når ansøgerne kender Lendino fra et professionelt netværk eller rådgiver. Tallene fra Lendino for 2017 viser, at succesraten stiger signifikant, hvis virksomheden er blevet henvist af en revisor. Det gør den til den bedste kanal en virksomhed kan få en henvisning fra. Knap seks procent bliver henvist til Lendino af en revisor, og 17 procent af de ansøgere opnår et lån. Det er en markant succesrate i forhold til hovedparten af låneansøgere, der har en succesrate på i gennemsnit 8 procent. 

”Årsagen, til at det bliver mere sandsynligt at få et lån, når man er henvist af en revisor, er formentligt at revisor i højere grad henviser virksomheder, der er kreditværdige og at revisor er med til at hjælpe med at udarbejde et godt beslutningsgrundlag for kreditvurderingen i Lendino”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, og fortsætter: ”Alternativ finansiering er ikke nødvendigvis lettere at opnå en traditionel bankfinansiering. Der bliver fortsat stillet krav til regnskaber og budgetter af høj kvalitet og det er noget revisor kan være med til at levere”.

Succesraten for revisorer er kun overgået af låneansøgere, der tidligere har opnået lån hos Lendino, de såkaldte genansøgere. Ansøgere, der kender Lendino fra LinkedIn, har samme succesrate som låneansøgere, der kender Lendino fra revisor.  

”Virksomheder, der allerede har styr på deres regnskab og budgetter og har en positiv historik i Lendino som tidligere låntagere, får ofte en højere kreditvurdering og har derfor også en større chance for at låne penge via os igen”, siger Andreas Helgason Rex, CMO i Lendino.

Fortsat stort potentiale for alternativ finansiering
Meget få virksomheder kender til crowdlending. Ifølge SMVdanmark, der er den største organisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark, er det kun 1 procent af deres medlemmer, der har brugt crowdfunding, herunder crowdlending. Knap 30 procent af SMVdanmarks medlemmer føler sig begrænset af mangel på finansiering, hvilket indikerer, at der er et stort potentiale for håndværks- og andre virksomheder i at kigge på andre finansieringsløsninger end den traditionelle bankfinansiering. 

Crowdlending bliver mere udbredt
Crowdlending har oplevet en støt stigende aktivitet fra første måling i 2014 til 2017, hvor der er et forventet udlån på over 70 millioner kroner. Det er låneplatformene Lendino og Flex Funding, der i alle årene har formidlet over 80 procent af de registrerede udlån. 

Figur 1. Udlån via lånecrowdfunding 2014-2017

Kilde: Det danske crowdfundingmarked anno 2017, Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening 

Lendino og Flex Funding formidler erhvervslån til hovedsageligt små og mellemstore virksomheder. Coop Crowdfunding markerede sig som en ny spiller på crowdlendingmarkedet i 2017. Coop Crowdfunding har specialiseret sig i udlån til mindre fødevarevirksomheder med referencer til andelsbevægelsen. 

To brancher står for størstedelen af lånene
Brancher
Den typiske virksomhed, der låner gennem crowdlending, er en handelsvirksomhed eller servicevirksomhed, som står for 65 procent af alle lånene målt i antal og 50 procent af alle lånene målt på rejst kapital. 

Figur 2. Antal lån og rejst kapital fordelt på brancher 2014-2017

Kilde: Det dansk crowdfunding marked anno 2017, Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening

Lånestørrelse
70 procent af alle de lån Lendino, Flex Funding og Coop.dk har udstedet er under 500.000 kroner hvilket indikerer, at det er mindre virksomheder, der benytter sig af crowdlending. Ifølge Lendino er et lån på deres platform i gennemsnit 300.000 kr. De nævnte platforme har et lånemaksimum på 5.000.000 kr. pr. lån.

Figur 3. Størrelse af lån hos Coop.dk, Lendino og Flex Funding

 Kilde: Det dansk crowdfunding marked anno 2017, Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening

Renter
Udlånsrenterne hos Coop.dk, Lendino og Flex Funding er som minimum på tre procent, for de mest kreditværdige virksomheder. Størstedelen af virksomhederne betaler mellem 7,5 og 9,99 procent i rente, som dog kan være på over 12,5 procent. Ifølge analysen fra Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening er renteniveauet faldet fra 2016 til 2017, hvor der i 2017 er markant færre udlån med en rente på 10 procent eller derover i forhold til 2016 samtidig med at andelen af udlån med en rente på under 7,5 procent ligeledes er steget mærkbart.

Figur 4. Fordeling af renter 2016-2017 hos Coop.dk, Lendino og Flex Funding

 Kilde: Det dansk crowdfunding marked anno 2017, Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber