13. april 2021

Fagligt fokus

Føljetonen om renteswaps fortsætter – og Skattestyrelsen kommer med nyt om rådgiveransvarssager

De sidste ugers føljeton om Erhvervsstyrelsens fortolkning af reglerne om opgørelse af renteswaps fortsætter, idet der nu er udmeldt en lempeligere praksis for andelsboligforeninger og regnskabsklasse A-aflæggere. Derudover melder Skattestyrelsen om udfordringer på ansvarssager på blandt andet området for gave- og dødsbo-beskatning.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære Læser

Velkommen til en ny udgave af Fagligt Fokus, hvor du kan læse om seneste nyt i sagen om værdiansættelse af renteswapsaftaler. Derudover har FSR – danske revisorer holdt møde med Skattestyrelsens straffesagsenheder, som appellerer til, at revisorer deltager i de virtuelle sagsmøder, så sagsbehandlingstiden ikke forlænges på grund af COVID-19.

Erhvervsstyrelsens notater om måling af renteswaps i årsregnskabet

De seneste måneder har vi skrevet meget om renteswaps i årsregnskabet. FSR – danske revisorer har holdt flere møder med Erhvervsstyrelsen om emnet. Senest argumenterede vi på et møde i Regnskabsrådet den 16. marts 2021 for, at vi bør fastholde den praksis om værdiansættelse af renteswapaftaler, som i årtier har været anvendt i Danmark – nemlig at tage udgangspunkt i værdien oplyst af banken uden at regulere for virksomhedens ”egen kreditrisiko”.

Hvis en virksomhed skal regulere renteswappens værdi for egen kreditrisiko, vil virksomhedens forpligtelser bliver reduceret, jo dårligere virksomhedens økonomi er. De fleste har nok svært ved at forstå det retvisende i dette.

Erhvervsstyrelsen udgav op til påske to længe ventede notater, som præciserer styrelsens fortolkning af reglerne og redegør for baggrunden:

  • Virksomheder i Regnskabsklasse A og andelsboligforeninger kan stadigvæk anvende værdien oplyst af banken, den såkaldte basisværdi.
  • Virksomheder i Regnskabsklasse B, C og D skal værdiansætte renteswappen til dagsværdi. I nogle situationer kan virksomheden anvende basisværdien som estimat for dagsværdien. I andre situationer skal virksomheden selv opgøre en dagsværdi, hvor værdien blandt andet afhænger af virksomhedens egen kreditrisiko.

Med hensyn til vejledningen for Regnskabsklasse B, C og D har vi påpeget faglige udfordringer i et notat. Erhvervsstyrelsen har derfor indkaldt til hastemøde herom i Regnskabsrådet, som skal afholdes i denne uge.

FSR – danske revisorers regnskabs- og revisionstekniske udvalg drøfter tilgangen til Erhvervsstyrelsens notater, og vi vil informere om den praktiske håndtering, så snart det er muligt.

Når en virksomhed selv skal beregne dagsværdien af en renteswapaftale, er der tale om en så kompleks øvelse, at virksomheden oftest skal have en ekspert på banen. Dem er der få af i Danmark. Se listen over medlemsvirksomheder, som kan levere denne ydelse.

Opmærksomhedspunkter fra Skattestyrelsens straffesagsenheder

FSR – danske revisorer har en række faste dialogmøder med flere offentlige styrelser, der bliver brugt til at videndele og drøfte aktuelle emner, som har betydning for foreningen og branchen. Disse møderækker har stor værdi for foreningen, da de giver os et forum, hvor vi kan tage relevante emner og konkrete sager fra medlemsvirksomhederne op. Den 28. januar 2021 havde vi et dialogmøde med Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvor styrelsen gav os et indblik i de tendenser, de oplever i sager, hvor der indgår rådgiveransvar.

Det første, Skattestyrelsen pegede på som et problematisk område, var gave- og dødsboområdet. Her ser de manglende gaveanmeldelser om gaver mellem nærtstående, gaver uden for den nærtstående familie (tanter, onkler, venner mv.) og urigtigheder om aktieavancer i boets selvangivelse. Straffesagsenhederne fremhævede også sager om urigtige anskaffelsessummer, hvor rådgiver ikke har taget højde for aktieudvidelser/split, ejendomsavance mv.

Skattestyrelsen har i perioden 2017-2020 afsluttet cirka 126 sager mod rådgivere, herunder blandt andet revisorer, advokater og bogholdere, hvoraf der er givet 34 bøder og to advarsler. Generelt var det Skattestyrelsens opfattelse, at sagerne over tid er blevet større og mere komplicerede. Et stigende antal sager omhandler ét-, to- og trecifrede millionbeløb, og de ordensmæssige bøder er givet i intervallet mellem 200.000 og 300.000 kroner. Det er dog stadig straffesagsenhedernes indtryk, at en del af de fejl, de ser, er ubevidste, hvorfor de appellerer til en større omhyggelighed i disse sager fra rådgivers side.

Skattestyrelsens straffesagsenheder opfordrede rådgiverne til at deltage i de virtuelle møder, som styrelsen indkalder til, i de forskellige sager, i stedet for at udskyde dem til, der kan afholdes fysiske møder igen. Dette for at undgå, at sagsbehandlingstiden stiger yderligere på grund af COVID-19-pandemien. Denne opfordring vil jeg gerne viderebringe. Det er mit indtryk ud fra den feedback, vi har fået fra medlemsvirksomhederne, at de virtuelle møder med Skattestyrelsen generelt har fungeret udmærket og på niveau med de fysiske møder.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber