21. marts 2019

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner

Første sigtelse for særligt grov medvirken til hvidvask

I juli 2018 blev der indsat en særlig bestemmelse i straffeloven om medvirken til hvidvask, hvor en sådan medvirken af særlig grov beskaffenhed kan straffes med fængsel i op til 8 år. Denne bestemmelse er nu lagt til grund af anklagemyndigheden for første gang i en sigtelse.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxAnklagemyndigheden offentliggjorde en nyhed under overskriften Varetægtsfængslet efter skærpet kurs mod hvidvask den 20. marts 2019.

De sparsomme oplysninger om sagen anfører, at sigtelsen er rettet mod en 45-årig kvinde for hvidvask og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2. Beløbet er angivet til ca. 105 mio.kr. og vedrører ”systematisk opdigtede handler gennem en række selskaber med fiktive udenlandske kunder”.

Den anvendte bestemmelse i straffelovens § 290 a har følgende ordlyd:

 

”For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået”.

 

Den almindelige hæleribestemmelse i § 290, der tidligere også er blevet anvendt ved pengehæleri med tilknytning til hvidvask, hjemler kun fængselsstraf i op til 6 år.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu