19. marts 2020

Rådgivning Rapportering

Fokus på likviditet og fremtiden – gratis adgang til analyseværktøj

Skab værdifuld indsigt i din kundes forretning med Karnov Business Optimiser - et dialogbaseret og visuelt rådgivningsværktøj.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Coronavirus og myndighedernes foranstaltninger har store konsekvenser i forhold til virksomhederne i Danmark og de står overfor en svær tid, hvor det er vigtigt at have fokus på pengestrømme og likviditetsberedskabet.

Som revisor er det vigtigt at du har de rigtige værktøjer, hvor du sammen med dine kunder hurtigt og effektivt kan skabe overblikket over virksomhedens situation, så din kunde kan tage action de rigtige steder.

For at give dig som revisor den bedste mulighed for at hjælpe de danske virksomheder tilbyder FSR – danske revisorer sammen med Karnov blandt andet gratis adgang til Karnov Business Optimiser (KBO) i perioden frem til 1. juli 2020.

Bruger du CaseWare-løsningen i din revisorforretning tilbyder vi samtidig fri adgang til vores integration til KBO’en, således at du kan hente regnskabstallene direkte fra CaseWare og ikke skal indtaste dem.

”Coronakrisen griber fortsat om sig, og det begynder nu at gøre alvorligt ondt på dansk erhvervsliv. Vi får daglige meldinger fra medlemsvirksomheder, som får mange henvendelser og spørgsmål fra deres kunder om alt lige fra likviditetsberedskab til de nye akut- og hjælpepakker.

Derfor har vi indgået et samarbejde med Karnov Group om at stille Karnov Business Optimiser gratis til rådighed for vores medlemmer til 1. juli  2020. Vi vil gerne være med til at bidrage til at få dansk erhvervsliv så godt som muligt igennem krisen og det kan vi ved at give adgang til et værktøj, der kan hjælpe virksomhedsejerne med at få analyseret deres økonomi og foretaget nogle scenariesimulationer”, siger Charlotte Jepsen, adm. direktør FSR – danske revisorer.

”Hos Karnov ved vi at den nuværende situation skaber mange spørgsmål om fremtiden hos specielt små og mellemstore virksomheder, blandt andet i forhold til deres likviditet. Vi mener at revisor skal have de bedst mulige forudsætninger for at hjælpe deres kunder i en svær tid, og derfor stiller vi Karnov Business Optimi-ser gratis til rådighed i denne periode, siger Flemming Breinholt, CEO Karnov Group.

Hvad kan Karnov Business Optimiser hjælpe med?
KBO stiller skarpt på din kundes økonomi og fremtidsmuligheder. Optimal likviditetsstyring er tidskrævende. Med eksempelvis pengestrømsopgørelsen under nøgletalsanalysen i KBO får du sammen med din kunde et lynhurtigt overblik. I kan både se, hvor pengestrømmene kommer fra, hvad de går til – og hvordan pengestrømmen har udviklet sig over tid.

Med fokus på likviditeten kan du sammen med din kunde i simuleringsmodulet teste forskellige scenarier for den kommende periode. Modulet er hurtigt at bruge, der indtastet blot nogle målsætninger og så kan effekten aflæses i letforståelige grafer. Det betyder, at I kan skrue på tiltag, der optimerer virksomhedens drifts- eller arbejdskapital. Se eksempelvis hvad effekten er på virksomhedens arbejdskapital, hvis I ændrer betalingsbetingelserne for virksomhedens kunder.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber