18. april 2020

Corona Faglig opdatering - Skat

Folketinget er enige om yderligere økonomisk indsprøjtning til erhvervslivet

Folketinget blev lørdag den 18. april enige om at øge likviditeten til erhvervslivet med op til 35 milliarder kroner yderligere. Aftalen består af fire tiltag for tilbagebetaling af moms som et lån, skattekontoen vil frem til 1. april 2021 være uden loft, betalingsfristen for lønsumsafgift udskydes og fremrykning af udbetaling af skattekredit vedrørende forskning og udvikling.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Folketinget er blevet enige om endnu et økonomisk tilskud til erhvervslivet som følge af coronakrisen.

Indtil videre kender vi kun aftaleteksten, men forventeligt kommer lovforslaget i den kommende uge.

Alle partier i Folketinget er enige om fire tiltag, som vil øge likviditeten i erhvervslivet med op til 35 milliarder kroner.

De fire tiltag

De fire tiltag er:

  1. Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Det gælder tilsvarende for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april.  
  2. Loftet på skattekontoen afskaffes i perioden frem til den 1. april 2021.
  3. Betalingsfristerne for virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4, forlænges med hhv. 1 og 1½ måned i 2. og 3. kvartal 2020.
  4. Virksomhederne får mulighed for at få fremrykket udbetalingen af de såkaldte skattekreditter vedrørende forskning og udvikling fra november til juni.

Rentefrit lån

Det følger af aftalen, at virksomhederne kan anmode om udbetaling af lånet fra den 4. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. 

Udskydelse af fristene for lønsumsafgift

Udskydelse af fristerne for lønsumsafgift vedrører kun metode 4-virksomheder.

Afgiftsperiode Ordinære frister Udskudte frister
2. kvartal 2020 15. juli 1. september
3. kvartal 2020 15. oktober 16. november

Udbetaling af skattekreditter vedrørende forskning og udvikling

Udbetalingen af skattekreditter vil følge det samme regelsæt, som kendes ved den sædvanlige ordning, hvor pengene udbetales i november.

Det er aftalt, at virksomheder skal ansøge om den tidligere udbetaling, som ifølge aftaleteksten skal ledsages af en revisorerklæring. Der vil foregå en kontrol af udbetalingerne.

Faktaark

Faktaark om rentefritlån

Faktaark om skattekontoen

Faktaark om udskydelse af fristerne for lønsumsafgift

Faktaark om udbetaling af skattekreditter

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu