03. oktober 2019

Ugens kommentar 2019

Folketingets åbning: Tabt tillid skal genvindes med en cocktail af kontrol og mere tillid

Kommentar, 3. oktober


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Folketinget åbnede i denne uge. Statsminister Frederiksen holdt sin første åbningstale. Det gennemgående tema var tillid. Tillid til hinanden og til at alle betaler den korrekte skat. Tillid til samfundets institutionerne og til at de løfter deres kernefunktioner. Tillid til politikerne og til at de lovgiver med omtanke og effekt.

I Danmark har vi stor tillid til hinanden. Det er en af styrkerne i det danske samfund og en vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder. Men tilliden er vigende, og derfor tænder statsministeren en advarselslampe. De steder, hvor tilliden er knægtet, skal der sættes ind. Det gælder for eksempel Skattevæsenet, hvor regeringen foreslår at styrke skattekontrollen med 250 ekstra kontrollanter.

Det er et vigtigt sted at sætte ind. Hver 10. virksomheder snyder bevidst i skat. Det koster samfundet 14 milliarder kroner om året i tabte indtægter. Det svækker tilliden og opbakningen til vores samfundsmodel og skaber ulige konkurrence for alle de mange virksomheder, der overholder reglerne og betaler korrekt skat. Og regeringen har befolkningens opbakning til at gøre noget aktivt og afsætte ressourcer til skattekontrol. I en ny tillidsanalyse fra Wilke blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, vi fik gennemført i forbindelse med foreningens årsmøde, siger otte ud af 10, at politikerne bør gribe ind og øge kontrollen med virksomhedernes skatte- og momsbetalinger. Så skatteminister Morten Bødskov kan sove roligt om natten, der er folkelig opbakning til de ekstra investeringer i skattekontrol

FSR - danske revisorer støtter regeringens initiativ om flere ressourcer til skattekontrol. Hvis man skal sikre tilliden til skattevæsenet, er det også vigtigt, at kontrollen målrettes de virksomheder, som snyder, begår alvorlige fejl og ikke "har orden i pennalhuset". De virksomheder, som overholder reglerne og for eksempel bruger en godkendt revisor til at sikre og dokumentere det, bør ikke belastes med yderligere kontrol.

Regeringens fokus på tillid afspejles også i lovkataloget, hvor regeringen lægger op til at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og til yderligere initiativer, som skal forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Også på disse punkter bakker foreningen op om regeringens initiativer, og også her skal vi henstille, at initiativerne målrettes de selskaber og virksomheder, som har problemer med at overholde reglerne. Der er et reelt behov for at få "renset" CVR-registret for fejlbehæftede og misvisende årsregnskaber - "bluff-firmaer", som svenskerne kalder det. Det koster både på tillidskontoen og i de offentlige kasser, at der ligger et større antal fejlbehæftede regnskaber i de offentlige registre. Det er ikke godt nok i et tillidsbaseret samfund.

Der er også grund til at fremhæve statsministerens ambition om at lovgive mindre på baggrund af enkeltsager. Ambitionen knyttes til den offentlige sektor, men jeg antager, at der er tale om et principielt standpunkt. Både revisorbranchen og erhvervslivet generelt oplever fra tid til anden, at enkeltsager fører til regulering. I den udstrækning, at en sag afspejler eller er symptom på en generel eller principiel problemstilling, giver det mening, at sagen fører til regulering. Men i de tilfælde, hvor der er tale om en "enlig svale", skal politikerne blive siddende på hænderne. Det vil forebygge hovsa-lovgivninger og politisk zig-zag-kurs. Og netop det sidste er gift for erhvervslivets appetit på at satse og investere i nye aktiviteter. Et driftigt erhvervsliv forsætter forudsigelighed og stabilitet i rammebetingelserne.

Tillid var det gennemgående tema for statsministerens åbningstale. Hvis regeringen også vil sikre sig erhvervslivets tillid, er det en vigtig del af opskriften, at regering og Folketing afstår fra at lovgive på baggrund af enkeltsager eller tilfældig "synsning", men i stedet regulerer erhvervslivets rammevilkår med afsæt i en ambition om at sikre danske virksomheders konkurrencekraft gennem langsigtede stabile aftaler om erhvervslivets forhold og vilkår.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu