20. maj 2019

Skat Skat - Andet

Folketingets Ombudsmand offentliggør redegørelse for Én Skattekonto

Folketingets Ombudsmand har 16. maj udgivet sin redegørelse for SKATs digitale løsning til virksomheder – Én Skattekonto. I redegørelsen gennemgår Folketingets Ombudsmand problemerne med tilskrivning af renter på Skattekontoen, som opstod umiddelbart efter Skattekontoen blev sat i drift 1. august 2013.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Folketingets Ombudsmand (FOB) har som følge af en konkret klage iværksat en egen drift undersøgelse om tilskrivning af renter i Én Skattekonto. Redegørelsen kan læses her.

Én Skattekonto blev sat i drift den 1. august 2013, men det var først pr. 1. oktober 2015, at alle virksomheder fik tilskrevet renter på Én Skattekonto. Fra januar 2016 blev der tilskrevet renter i henhold til opkrævningsloven i en normal månedlig frekvens.

I december 2013 modtog FSR – danske revisorer en underretning om problemet. Læs nærmere her.

Efteropkrævning af to omgange

Redegørelsen indeholder blandt andet FOBs opfattelse af, at SKAT foretog efteropkrævning af renter og renters rente hos de berørte virksomheder.

De berørte virksomheder fik tilskrevet renter af to omgange i perioden mellem 1. august 2013 – 1. oktober 2015.

1. gang, der blev tilskrevet renter, var januar 2014, hvor ca. 167.500 virksomheder blev efteropkrævet renter for perioden tilbage til august 2013.

I perioden frem til 1. oktober 2015 blev 67.966 virksomheder udeholdt frem til april 2015 og frem til september 2015 var 27.814 virksomheder udeholdt. De virksomheder (ca. 40.000 virksomheder), som pr. 30. september 2015 havde gæld på Skattekontoen blev opkrævet renter for den seneste gældsperiode, herunder renters rente, men blev ikke opkræver renter for tidligere perioder.

Folketingets Ombudsmands vurdering af efteropkrævningen

Skattestyrelsen har overfor FOB oplyst, at Skatteforvaltningen er forpligtet til at opkræve renter. Denne forpligtelse er ikke betinget af, at renterne er udstillet op Skattekontoen. Skattestyrelsen mener dog, at der som følge af almindelige retsgrundsætninger og obligationsretlige principper er muligt at undlade at foretage efteropkrævning.

FOB giver i sin redegørelse udtryk for, at de synspunkter, som Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement anfører, giver anledning til tvivl. FOB har dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Skatteforvaltningens vurdering, hvorfor han mener, at spørgsmålene er egnede til endelig afklaring ved domstolene.

Tilbagebetaling

Skattestyrelsen har overfor FOB oplyst, at de ikke har fundet, der var klar lovhjemmel til at opkræve renters rente for de ca. 40.000 virksomheder, hvor rentetilskrivningen blev aktiveret den 1. oktober 2015 (virksomheder med gæld pr. 30. september), og hvor efteropkrævning blev gennemført fra juni 2016 til december 2016.

For de 40.000 virksomheder har Skattestyrelsen oplyst FOB, at der skal ske tilbagebetaling af renters rente. Skattestyrelsen og Udvikling- og forenklingsstyrelsen er i færd at undersøge mulighederne for, hvordan tilbagebetaling af renters rente kan ske.

I øjeblikket verserer der sager i Skatteankestyrelsen, men FOB vil dog – hvis han modtager disse sager, når de er færdigbehandlet – vurdere om der er grundlag for at henstille fri proces med henblik på afklaring ved domstolene.

Yderligere temaer i redegørelse

FOB forholder sig til yderligere to temaer i redegørelsen.

  • Hvorvidt SKAT var bekendt med, at IT-systemet bag Én Skattekonto ikke var i stand til at tilskrive renter, som foreskrevet efter opkrævningsloven.
  • SKATs vejledning af de berørte virksomheder

FOB udtrykker i redegørelsen, at han ikke grundlag for at antage, at SKAT var bekendt med fejlene i IT-systemet. Han har dog samtidig heller ikke mulighed for at afdække de processer mv., der førte til idriftsættelsen af Èn Skattekonto. FOB konstaterer i samme forbindelse, at fejlene kan have haft væsentlige konsekvenser for virksomhedernes aflæggelse af årsregnskab for 2013, 2014 og 2015.

Derudover er det FOBs opfattelse, at SKAT ikke har levet op til sin vejledningspligt.

Flere problemer med Én Skattekonto

Man kunne umiddelbart forledes til at tro, at Én Skattekonto så kørte på skinner, men som FOB konstaterer i sin redegørelse, opdagede SKAT i 2017 nye problemer med rentetilskrivningen på Én Skattekonto. Disse problemer har dog ikke været en del af redegørelsen.

FSR – danske revisorer vil ved førstkommende lejlighed spørge Skattestyrelsen om dette forhold.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu