12. marts 2020

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

For sen erkendelse af inhabilitet – bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

Advokater fra samme advokatfirma kan ikke repræsentere modparter i samme sag. Dette undgik advokaten i nedenstående sag; men det var lige sent nok, at klager, der var part i en lejesag, fik meddelelse om, at advokaten ikke kunne repræsentere ham, fordi modparten også havde henvendt sig til advokatfirmaet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qx


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Sag nr. 2016-1538 blev indbragt den 9. maj 2016 af den ene part i en lejesag.

Klagen over en advokat, der i sidste øjeblik havde afvist at påtage sig sagen som klagers advokat, indeholdt to punkter:

Det første gik på, at advokaten først dagen før hovedforhandlingen i sagen havde meddelt, at han ikke kunne repræsentere klageren i lejesagen pga. inhabilitet, idet sagens modpart også havde rettet henvendelse til advokatfirmaet.
Advokaten havde ganske vist allerede på mødet med klager den 29. marts 2016 givet udtryk for, at der kunne være et habilitetsproblem. Efter nævnets vurdering var det imidlertid en tilsidesættelse af god advokatskik, at han først havde afgjort dette spørgsmål den 20. april og dermed dagen før hovedforhandlingen i sagen.

Det andet klagepunkt gik på, at advokaten havde undladt at udlevere og opbevare sagsakter, der blev afleveret på mødet den 29. marts, omhyggeligt. Her frikendtes advokaten under henvisning til, at klagers hastetilkaldte advokat i sagen havde modtaget materialet fra modpartens advokat, og at det afleverede materiale angiveligt ikke var fyldestgørende og i øvrigt blev afleveret usorteret i en plasticpose.

Advokaten ikendtes en bøde på 20.000 kr. i kendelsen af 22. december 2016.

Sag nr. 2016-1538

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu