05. marts 2019

Regnskab Øvrige

Fordele og ulemper ved ændret klassifikation af finansielle instrumenter

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG peger på mulige effekter af IASBs diskussionsoplæg om Financial Instruments with Characteristics of Equity. EFRAG ønsker kommentarer til analysen


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060I et ’Working Paper’ fra EFRAGs sekretariat analyseres de potentielle effekter af IASBs diskussionsoplæg om Financial Instruments with Characteristics of Equity (“FICE”). IASB udstedte juni 2018 diskussionsoplægget DP/2018/1 som led i arbejdet med bedre retningslinjer for sondring mellem, hvad der er egenkapital og hvad der er gæld samt bedre oplysninger om poster under egenkapital.

 

Analysen fra EFRAG er udarbejdet på et tidligt stadie, da forslagene fra IASB stadig er i form af et diskussionsoplæg. Derfor er det ifølge EFRAG vanskeligt at vurdere og kvantificere de potentielle virkninger af IASBs diskussionsoplæg. Analysens konklusioner vedrører emnerne:

  • Økonomiske konsekvenser
  • Finansiel stabilitet
  • Forventede omkostninger og fordele ved forslagene i IASBs diskussionsoplæg
  • Indvirkningen på regnskabet
  • Rapportering og brugen af alternative resultatmål og nøgletal (non-GAAP)

Helt overordnet er der en forventning om, at IASBs forslag vil forbedre regnskabsrapporteringen ved øget information til regnskabsbrugerne og ved at give yderligere vejledning på områder, der har været uklare for regnskabsaflæggerne og -brugerne.

 

Der er risiko for ’market disruption’ på kort sigt i forhold til udstedelse af afdragsfrie hybridobligationer. Sådanne instrumenter kan blive omklassificeret fra egenkapital til forpligtelser i henhold til IASBs forslag. Mange af disse obligationer indeholder en ’call feature’, hvoraf udsteder har mulighed for at indfri obligationen i tilfælde af ændring i reglerne om regnskabsmæssig klassifikation. Der kan også være nogle uhensigtsmæssige adfærdsmæssige effekter for indehavere af hybride kapitalinstrumenter.

 

Der er endvidere rejst spørgsmålstegn ved, hvorvidt forslagene til ændret klassifikation udgør en reel forenkling i forhold til de nuværende krav.

 

For at lære af processen og forbedre EFRAGs håndtering af lignende fremtidige projekter ønsker EFRAG input fra interessenter. EFRAG ønsker konkret input til:

  • Om denne type analyse er brugbar
  • Om der er kommentarer til resultaterne i EFRAGs ’Working Paper’
  • Forbedringsforslag i forhold til det fremtidige arbejde med finansielle instrumenter med karakter af egenkapital
  • Forbedringsforslag i forhold til det fremtidige arbejde med denne type analyser inden for andre områder

Kommentarer kan sendes til EFRAG senest mandag d. 1. april 2019.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu