08. september 2021

Fagligt fokus

Foreningens SMV-indsats efter covid-19

I morgen, den 10. september, er covid-19 ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at de sidste restriktioner bortfalder, og den sidste kompensationsordning har set dagens lys i denne omgang. Der er dog stadigvæk åbent for ansøgninger til kompensationsordningerne, der mangler revisorerklæringer og slutafregning for tusindvis af kompensationsansøgninger, og der er stadig ubesvarede spørgsmål.


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til en ny udgave af Fagligt Fokus, hvor du kan læse om foreningens SMV-indsats.

Selvom revisorbranchen fortsat har travlt ude i landet med covid-19-kompensationsordningerne, har vi i sekretariatet mærket en nedgang i antallet af henvendelser om emnet. Det betyder, at foreningen kan begynde også at fokusere på andre aktiviteter, som har været sat på hold, mens vi har fokuseret på kompensationsordninger – blandt andet SMV-indsatsen, som vi kendte den før covid-19.

SMV-indsatsen er målrettet medlemmer med kunder inden for SMV-segmentet, og indsatsen fokuserer på tre hovedområder: 1) Revisors rådgivning, 2) Den effektive revisionsforretning og 3) FSR RevisorNetværk.

FSR RevisorNetværk udrulles digitalt

FSR RevisorNetværk er til for medlemmer, der har kunder i SMV-segmentet, og som ønsker at præge arbejdet i foreningens SMV-indsats. I SMV-indsatsen er en af hovedtankerne, at FSR – danske revisorer er tæt på jer, der hovedsageligt har kunder i SMV-segmentet. Foreningen deltager derfor i eksisterende og nyoprettede netværksgrupper rundt om i hele landet.

Covid-19 har for alvor vist os værdien af, at tilstedeværelse ikke kun behøver at være fysisk. Derfor bliver FSR RevisorNetværk nu udrullet digitalt med netværksgrupper på Teams. Vores mål er at forbedre den løbende kommunikation mellem dig og os, både ved fysiske møder og ved at lette den digitale kommunikation mellem os.

De første netværksgrupper er åbnet, og vi sætter løbende strøm til flere. Vi håber også på at komme fysisk ud blandt jer i de lokale netværksgrupper.

Vi tager alt input med fra møderne i netværksgrupperne og bruger det aktivt i SMV-indsatsen i forhold til, hvor vi skal lægge fokus i nye aftaler om medlemsfordele eller udarbejdelse af temaer, der understøtter jeres rådgivning mv.

Hvis du ikke allerede deltager i FSR RevisorNetværk, kan du læse mere herom og tilmelde dig på vores hjemmeside på fsr.dk/netvaerk.

SMVportalen – nyheder henvendt til dine kunder i SMV-segmentet

FSR – danske revisorer har etableret SMVportalen, som indeholder relevante nyheder inden for SMV-segmentet, som du kan bruge i din rådgivning. Vi arbejder på nye temaer – det kunne eksempelvis være cybersikkerhed. Alle nyheder er henvendt til SMV’erne.

Du finder også en række medlemsfordele, der understøtter effektiviseringen af SMV-revisorernes forretning – eksempelvis revisionsforretningen, finansiering, økonomistyring, rapportering, ejerskifte og cybersikkerhed. Vi arbejder på at indgå endnu flere aftaler.

Vi afholder løbende SMV-målrettede webinarer – næste gang den 6. oktober. Flere webinarer er på vej – både i korte gratis versioner og lidt længere webinarer, som også er en del af vores udbud af obligatorisk efteruddannelse. 

SMV-målrettet efteruddannelse

I foråret lancerede vi en ny spændende webinarrække, SMV-revisor 360 grader, der tager afsæt i de arbejdsopgaver, der typisk fylder på SMV-revisorernes bord. Emnerne har vi tilrettelagt således, at de følger SMV-revisors årshjul. Der er en god dialog på modulerne mellem underviser og deltagere, hvor du deltager live, men hvor det også er muligt at gense en optagelse, hvis du er forhindret i at deltage.

De næste måneder er højsæson for revisorernes efteruddannelse, og lige som i tidligere år fokuserer foreningens kursusprogram i høj grad på kurser, der er relevante for SMV-revisorer – regnskab, revision, skat & moms og selskabsret – som sker på vores fysiske fremmødekurser Up-to-date og Ajour! Vi har også webinarer og online kurser om eksempelvis renteswapaftaler og CSR og ESG rapportering, som begge er nye, højaktuelle emner, som fylder i nyhedsflowet i øjeblikket.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber