09. januar 2020

Ugens kommentar 2020

Fornyet kamp mod uberettiget brug af revisortitlen

Kommentar, 9. januar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Godt nytår!

Vi har besluttet at begynde året med at tage kampen op mod uberettiget brug af revisortitlen. Det sker nemlig oftere og oftere, at foreningen bliver opmærksom på situationer, hvor titlen som revisor bliver direkte misbrugt, eller hvor det misvisende ser ud som om, at en bogføringsvirksomhed eller et opretterselskab er et revisionsfirma, fordi “revisor” eller “revision” indgår i navnet på virksomheden.

Det giver anledning til to problemer. Først og fremmest i forhold til kunderne i markedet, som i god tro får bistand til opstilling og indberetning af deres regnskaber, som ikke nødvendigvis har den kvalitet, som en godkendt revisor kan levere. Dernæst i forhold til revisorbranchens omdømme, fordi mange af de sager, der er om fx hvidvask, involverer sådanne virksomheder, som har ordene “revisor” eller “revision” i navnet på deres virksomheder uden at være godkendte revisionsvirksomheder. Af Erhvervsstyrelsens egen hjemmeside om resultatet af styrelsens hvidvaskkontrol fremgår det således, at ”revision” eller ”revisor” indgår i navnet på en stor del af de virksomheder, der ikke har kunnet finde ud af at overholde hvidvaskreglerne.

Vi har derfor endnu en gang besluttet at tage kampen op og forsøge at få en beskyttelse af revisortitlen for at forbedre sikkerheden for kunderne og undgå vildledning, så de ikke tror, at de har engageret sig med en godkendt revisor eller revisionsvirksomhed, når det ikke er tilfældet.

Tilstedeværelsen af betegnelserne ”revisor” og ”revision” i virksomhedsnavne, hvor der ikke er tale om godkendte revisionsvirksomheder, er i den forbindelse meget problematisk. Problemet skyldes, at alle kan kalde sig revisor, uanset uddannelse og kvalifikationer. ”Revisor” er ikke en beskyttet titel som fx ”advokat”. Frisøren på hjørnet, den selvlærte bogholder – alle kan kalde sig ”revisor” uanset uddannelse. Det er ikke godt for tilliden i erhvervslivet.

Revisorbranchen er igen og igen blevet mødt med, at man ikke kan beskytte titlen revisor, fordi det er en almen brugt betegnelse. Men det er på tide, at der tænkes i nye og alternative løsninger i stedet for bare at afvise en beskyttelse, der vil komme kunderne til gode.

Foreningen har derfor foreslået en mellemvej til den fulde beskyttelse af revisortitlen. Nemlig at udvide den eksisterende beskyttelse af titlerne statsautoriseret, registreret og godkendt revisor/revisionsvirksomhed til også at omfatte, at ordene ”revision” og ”revisor” samt sammensætninger hermed kun må indgå i navnet på virksomheder, der er godkendte revisionsvirksomheder.

En sådan bestemmelse bør let kunne administreres digitalt, da det via CVR-registeret kan gøres muligt kun at bruge betegnelserne ”revisor” og ”revision” i navnet på virksomheder, der er i registret over godkendte revisionsvirksomheder. Det vil gavne retssikkerheden for kunderne, som vil kunne have tillid til, at når en virksomhed har et navn, hvori ordet ”revisor” eller ”revision” indgår, så er der rent faktisk også tale om en godkendt revisionsvirksomhed.

Nu er det så op til politikerne at gå videre med vores forslag og sætte handling bag løfterne om at styrke indsatsen mod hvidvask og snyd. I den forbindelse vil det også have stor virkning, hvis der bliver indført skærpet kontrol med de mange tusinde bogføringsvirksomheder mv., som der i dag er meget lidt kontrol med. Her er der nok at tage fat på, hvis vi skal sikre, at danske virksomheder får ordentlig og troværdig rådgivning og der bliver udført et ordentlig håndværk, når det kommer til virksomhedernes økonomiske CV, nemlig årsregnskabet og den bagvedliggende bogføring.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu