25. februar 2021

Ugens kommentar

Forsigtig genåbning og fortsat økonomisk usikkerhed

Efter massivt pres fra erhvervslivet og Folketingets partier har regeringen besluttet at påbegynde en genåbning af det danske samfund. Genåbningen er baseret på ekspertberegninger og scenarier for udviklingen i antallet af smittede og indlæggelser, og regeringen har anlagt en forsigtig tilgang. Det er således alene udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 og udendørs kulturinstitutioner, der rigtigt åbner.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Der er lagt op til en proces med en gradvis åbning af erhvervs- og samfundslivet, og regeringen vil igangsætte et forløb og en dialog med Folketingets partier om en strategi for den videre genåbning. Det er en vigtig melding af hensyn til den forretningsmæssige og økonomiske forudsigelighed for landets virksomheder. I øjeblikket er der en vis optimisme med hensyn til vækstudsigterne i 2021, men det kan hurtigt blive afløst af tilbageholdenhed og tøven, som kan trække dynamik og vækst ud af økonomien, hvis pandemien accelererer med flere smittede og indlagte.

Usikkerhed og lav økonomisk sigtbarhed er gift for den økonomiske aktivitet og lysten til at investere og sætte i gang. Derfor er det en vigtig politisk opgave at skabe maksimal forudsigelighed. En samlet strategi for den videre genåbning kan bidrage hertil.     

Virksomhederne står lige nu foran regnskabssæsonen. Når vi tager temperaturen på den økonomiske situation derude, er det et broget billede. Der er sektorer og brancher, hvor det det går strygende, for eksempel Internethandel, og der er steder, hvor coronakrisen har haft katastrofale økonomiske konsekvenser, for eksempel oplevelsesøkonomien og luftfarten, hvor Folketingets hjælpepakker ikke har kunnet kompensere for faldet i omsætningen. Generelt er billedet dog positivt i den forstand, at de forskellige kompensationsordninger, momslån med videre har haft en positiv effekt og holdt hånden under store dele af erhvervslivet.

I forhold til de kommende regnskaber bør usikkerheden især give anledning til opmærksomhed i forhold til vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det handler dels om virksomhedernes kortsigtede finansiering, hvor mange virksomheder i 2020 har fået likviditetsmæssig luft ved at udnyttet mulighederne for at udskyde moms- og skattebetalinger. De penge forfalder på et tidspunkt.

Men det handler også om de mere langsigtede effekter, hvor virksomhederne rammes forskelligt alt afhængig af kundernes adfærd og behov. Der er således en række erhverv, hvor kunderne forventeligt automatisk kommer igen, fx tandlæger og frisører. Omvendt er der en række brancher, hvor coronakrisen vil have permanent indvirkning på kundernes købsadfærd. Det gælder for eksempel hotelbranchen, som givet vis vil mærke effekten af, at virtuelle møder og konferencer er kommet for at blive.

Disse forhold skal revisorerne være opmærksomme på i forbindelse med revisionen af 2020-regnskaberne. Men politikerne bør også have blikket rettet mod de mere permanente effekter af coronakrisen og overveje, hvordan man bedst understøtter en eventuel omstilling af de berørte brancher og sektorer. Her har fradrag den skønhed, at man er nødt til at foretage sig noget økonomisk aktivt for at få glæde af dem.   

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber