04. marts 2020

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Forslag til ændring af revisoreksamen

Revisorrådet og Eksamensudvalget foreslår, efter anbefaling fra FSR – danske revisorer, en tiltrængt modernisering af revisoreksamen, som fokuserer på revisors kerneopgaver og fjerner unødvendige forhindringer.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161


Camilla Ackey Wolf Uddannelseskoordinator
pnj@sfe.qx 6115 0157Det har over en årrække været målsætningen at tiltrække og uddanne flere godkendte revisorer for i fremtiden også at kunne imødekomme samfundets efterspørgsel efter tillidsydelser. Revisorrådet har i den forbindelse anmodet Eksamensudvalget om at udarbejde forslag til en modernisering af revisoreksamen. Dette har udmøntet sig i en rapport, som nu er godkendt af Revisorrådet.

Der er tale om et forslag til ændring til revisoreksamen, som først skal omsættes til et lovforslag, der skal vedtages af Folketinget. FSR – danske revisorer håber, at lovforslaget bliver vedtaget inden årets udgang.

Forslaget til ny revisoreksamen gør endeligt op med en række snubletråde, for eksempel at flere eksamener skal bestås individuelt, begrænsning i antal eksamensforsøg samt eksamen i en række fagområder, som falder uden for revisorlovens anvendelsesområde.

Forslaget til modernisering af revisoreksamen er i tråd med de anbefalinger, som FSR - danske revisorer tidligere har fremlagt. Der er tale om en mere fleksibel revisoreksamen, som i højere grad svarer til revisoreksamen i de lande, vi sammenligner os med, og som ligger tættere på kravene i revisordirektivet. FSR – danske revisorer forventer også, at ændringerne vil have en gavnlig effekt på antallet af godkendte revisorer og gennemsnitsalderen på beståelsestidspunktet. 

Eksamensudvalgets forslag i hovedtræk

 • Antallet af skriftlige prøver
  Den skriftlige eksamen foreslås ændret fra tre moduler til én skriftlig prøve. Prøven skal afholdes over to dage og bedømmes samlet.

   

 • Indholdet af revisoreksamen
  Indholdet af den skriftlige eksamen forslås ændret, så fokus er på revisorlovens anvendelsesområde: revision og andre erklæringsopgaver. Andre fagområder som selskabsret, skatteret og erhvervsret skal indgå i det omfang, det har betydning for en revision eller anden erklæringsafgivelse.
   

 • Antal eksamensforsøg
  Begrænsningen i antallet af eksamensforsøg afskaffes både for den mundtlige og skriftlige revisoreksamen. Dog skal den mundtlige revisoreksamen bestås senest syv år efter, at den skriftlige revisoreksamen er bestået.

Hvad betyder det for revisoreksamen 2020? 
Ingenting! Revisoreksamen 2020 afholdes helt, som den plejer efter de gældende regler og i overensstemmelse med bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer nr. 1045 af 30. juni 2016.

Hvornår forventes den nye eksamensform at træde i kraft? 
FSR - danske revisorer håber, at den nye eksamensform kan træde i kraft i sommeren 2021. Det er under forudsætning af, at lovforslaget bliver vedtaget af Folketinget i rimelig tid. Vi vil informere, efterhånden som vi bliver klogere. 

Overgangsordning

Der er endnu ikke udarbejdet forslag til en overgangsordning for de kandidater, som allerede har påbegyndt revisoreksamensforløbet, men FSR – danske revisorer arbejder på at sikre en fornuftig overgangsordning, således at de kandidater, som allerede er i gang med, eller påtænker at påbegynde revisoreksamensforløbet, kan fortsætte eksamensforløbet på rimelige vilkår, herunder uden at skulle ”starte forfra”.

Hva' så nu?
FSR - danske revisorer anbefaler, at alle fortsætter som planlagt. Intet er vedtaget endnu, og både FSR – danske revisorer, myndighederne og andre interessenter har en fælles interesse i at finde gode løsninger for kandidaterne, som er i gang med forløbet.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu