08. juli 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger Historisk

Fortsat udfordringer med den digitale indberetningsløsning

Erhvervsstyrelsen har primo denne uge foretaget justeringer i indberetningsløsningen, men der er fortsat udfordringer med erklæringen.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Der er nedenstående kendte udfordringer med den digitale indberetningsløsning.

Af hensyn til fremdriften opfordres de revisorer, der er forhindret i at afgive erklæringer som følge af fejl i den digitale erklæring, til at afgive en erklæring i Word i stedet. Det kan ske ved at vælge ”erklæring med modifikationer” i starten af indberetningen og følge de relevante steps. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at det ikke vil forlænge sagsbehandlingstiden for kompensationsansøgningen, at erklæringen er afgivet på den måde.

De kendte udfordringer:

Alternativ referenceperiode
For virksomheder, der har anvendt alternativ referenceperiode, anføres den almindelige referenceperiode frem for den alternative referenceperiode i bilag 1 til erklæringen. Erhvervsstyrelsen håber, at fejlen kan være rettet fredag morgen.

Beløb for ekstraordinære omstændigheder
For virksomheder, som har medtaget ”ekstraordinære omstændigheder”, indsættes referenceomsætningen i stedet for summen af de ”ekstraordinære omstændigheder” i erklæringen. Erhvervsstyrelsen håber, at fejlen kan være rettet fredag morgen.

CVR-nummer i erklæringerne
Flere har oplevet, at CVR-nummeret på revisionsvirksomheden i indberetningsløsningen er forkert. Der er desværre ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor denne fejl opstår. Alle, der oplever denne fejl, opfordres til at rapportere herom til Erhvervsstyrelsen på fasteomkostninger@erst.dk.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu