21. oktober 2015

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Fravalg af revision hovedårsag til fald i anmærkninger om ulovlige lån

Et fravalg af revision gør det lettere at skjule, når der er optaget ulovlige lån i selskaberne. Det øger risikoen for, at banker og leverandører kommer i klemme, og at milliarder af kroner aldrig kommer til beskatning.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169Godt 6.500 reviderede selskaber havde en anmærkning om et ulovligt kapitalejerlån i revisionspåtegningen på 2014-regnskabet. Det er et fald på ca. 3.500 i forhold til året før, hvor næsten 10.000 selskaber havde en anmærkning om et ulovligt lån.

Faldet på næsten 3.500 anmærkninger om ulovlige lån skyldes i 42 pct. af tilfældene, at selskabet har fravalgt revisionen. Dermed er der en risiko for, at lånet bliver skjult for banker, leverandører og andre brugere af regnskabet.
En lidt mindre del - 38 pct. - skyldes, at selskaberne har berigtiget lånet, mens de resterende 20 pct. af faldet skyldes, at selskabet er gået konkurs eller ikke har indberettet regnskabet.

Det fremgår af FSR – danske revisorers nye analyse af udviklingen i omfanget af anmærkninger for ulovlige kapitalejerlån i 2014-regnskaberne. Analysen er baseret på et udtræk fra kreditvurderingsinstituttet Experian.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer påpeger, at revisorerne reelt er de eneste, der systematisk kontrollerer for, om der er ulovlige lån i selskaberne:

”Det er revisoren, der med en supplerende oplysning i sin påtegning om regnskabet gør opmærksom på de ulovlige lån. Hvis selskaberne fravælger revisionen, kan de flyve under radaren, og så er der forhold, fx ulovlige lån, der kan holdes skjult for regnskabsbrugerne. Det siger sig selv, at det går ud over alle de selskaber, der har orden i tingene. Det risikerer også at gå ud over de banker og leverandører, der har penge i klemme i disse selskaber, fordi ejerne måske via lånene har tømt selskaberne og er uvillige til eller ude af stand til at gøre skaden god igen. Og endelig er der staten, der risikerer at miste skatteprovenu,” siger Charlotte Jepsen.

Sammenlagt lån for to mia. kroner
En stikprøve foretaget i sommeren 2014 blandt 1000 tilfældigt udvalgte selskaber med et ulovligt lån viste, at det gennemsnitlige ulovlige lån var på 217.534 kr. Hvis beløbet er repræsentativt for de godt 6.500 regnskaber med anmærkning om et ulovligt lån i påtegningen på 2014-regnskaberne, svarer det til, at der er optaget ulovlige lån for i alt godt 1,4 mia. kr. Dertil kommer yderligere ulovlige lån for 683 mio. kr. i de godt 3.100 selskaber, der anslås at ville have fået anmærkninger om ulovlige lån i 2014-regnskaberne, hvis de ikke havde fravalgt revision eller udvidet gennemgang. I alt to milliarder kroner.

”Vi taler om penge, der risikerer aldrig at komme til beskatning. I 2014 drejede det sig om 1,4 mia. kr., og hvis man lægger de skjulte ulovlige lån oveni, så giver det et samlet beløb på to mia. kr. Det er et betragteligt beløb. Men i sidste ende er det jo et politisk spørgsmål, om der fortsat skal kontrolleres systematisk for de ulovlige lån,” siger Charlotte Jepsen.  

På trods af nye skatteregler fra efteråret 2012, der havde til formål at sætte en stopper for de ulovlige lån, var 2.382 ud af de 6.529 ulovlige lån i 2014-regnskaberne nye ulovlige lån.

Læs hele analysen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu