27. november 2015

Ugens kommentar 2015

Fravalg af revision kan blive en dyr løsning for samfundet

Ugens kommentar, 27.november


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

”Stop for flere lempelser i revisionspligten”. Sådan lyder budskabet fra professor Claus Holm til Finans i en kommentar til foreningens seneste analyse af, hvor mange fejl revisorerne retter i forbindelse med revisionen af virksomhedernes regnskaber.
Det er blandt andet korrektioner i indberetningerne til Skat, som fylder meget, og som bør påkalde sig politikernes opmærksomhed på et tidspunkt, hvor spørgsmålet om revisionspligt igen er til diskussion. Halvdelen af korrektionerne er nemlig i Skats favør.

 

 En yderligere lempelse af revisionspligten betyder således en forøget risiko for, at staten taber skatteprovenu, medmindre det offentlige ansætter flere kontrollanter. Det er imidlertid en dyr løsning for samfundet. Revisorernes forebyggende kontrol er både billigere og mere effektiv end myndighedernes opklarende kontrol.

Det underbygges af, at revisorerne sjældent møder modstand hos ledelserne i virksomhederne, når de skal indberette de skattemæssige korrektionerne. Virksomhederne vil gerne gøre tingene rigtigt, men reglerne er komplekse og ændres hele tiden, og det er let at fare vild i junglen af skatteregler. 

 

Det er navnlig reglerne vedrørende hovedaktionærlån, fri bil og bolig og repræsentationsudgifter, som volder problemer, og oftest er der tale om misforståelser. Og der er tale om ganske betydelige beløb. Cirka halvdelen af de adspurgte revisorer angiver, at korrektionerne i indberetningen øger skattebetalingen mellem 5.000 og 50.000 kr. Kun få revisorer oplever, at korrektionen fører til et fald i skattebetalingen.

 

Revisorerne og den lovpligtige revision spiller derfor en vigtig rolle i den samlede skattekontrol. De mange fejl i bogføringen og beregningsgrundlaget løber således gennem regnskabet og videre i skatteopgørelsen i de virksomheder, som ikke bliver revideret.

 

Derfor bør politikerne tænke revisionen aktivt ind i skattekontrollen. Ikke nødvendigvis i form af pisk. En gulerod kunne være at fritage de virksomheder, der frivilligt lader sig revidere og har en blank påtegning på regnskabet, fra skattekontrol og/eller give en klækkelig rabat på skattekontrollen til de virksomheder, der frivilligt bruger en revisor i forbindelse med indberetningen af selvangivelsen.

 

Det giver samfundsmæssigt god mening, og det er politisk mere attraktivt at ”nudge” virksomhederne frem for kollektivt at påføre hele erhvervslivet ekstra byrder. Skats egne tal taler deres tydelige sprog. Beløbsmæssigt er korrektionerne dobbelt så høje i ikke-reviderede selskaber som i reviderede selskaber.

Læs hele analysen her:
FSR - Survey: Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen, 2015

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu